8th December 2019 | Ho Chi Minh, Vietnam

Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon (2019)

Marathon: Male 18-29

Pos Name Gun Time Net Time Overall Pos Gender (Pos)
1 Simon DÖRFLINGER (#1773) 02:45:29 02:45:29 1 Male  (1)
2 Tín LÝ NHÂN (#32127) 02:48:20 02:48:20 2 Male  (2)
3 LONG HỨA THUẬN (#11) 02:54:20 02:54:20 4 Male  (4)
4 Anh Quyết ĐẶNG (#1102) 02:59:27 02:59:27 5 Male  (5)
5 Hoàng ĐOÀN NGỌC (#36051) 03:04:12 03:04:11 6 Male  (6)
6 Marcin LOJEWSKI (#1777) 03:08:04 03:07:59 10 Male  (10)
7 Duyên BIỆN (#1034) 03:08:42 03:08:26 11 Male  (11)
8 Tuấn Lâm BÙI (#11008) 03:09:44 03:09:42 12 Male  (12)
9 Phuong PHAM (#1267) 03:28:33 03:28:18 33 Male  (33)
10 Minh Long ĐẶNG (#37001) 03:29:05 03:28:52 35 Male  (35)
11 Trần Tiến NGUYỄN (#10010) 03:34:13 03:34:02 48 Male  (47)
12 Sếnh HẠ A (#77005) 03:34:31 03:34:19 49 Male  (48)
13 Duong NGUYEN (#14001) 03:38:33 03:38:30 55 Male  (54)
14 Anh MÙA A (#77006) 03:40:15 03:40:10 60 Male  (59)
15 Thanh NGUYEN (#1367) 03:42:29 03:42:25 63 Male  (62)
16 Đức LÊ VIẾT (#11037) 03:44:19 03:44:05 65 Male  (64)
17 Đình Đăng VŨ (#30002) 03:44:30 03:44:15 70 Male  (68)
18 Nguyễn Hữu THỊNH (#1052) 03:45:43 03:44:51 74 Male  (72)
19 Lợi KON SƠ HA (#77007) 03:49:03 03:48:59 84 Male  (82)
20 Nguyễn Hữu Đại NGUYEN DAI (#1381) 03:52:37 03:52:11 91 Male  (89)
21 Hieu TRAN (#1565) 03:54:20 03:54:00 102 Male  (97)
22 Thành Trung NGUYỄN (#10013) 03:56:07 03:54:04 107 Male  (102)
23 Duy NGUYỄN HOÀNG (#1120) 03:56:25 03:54:50 108 Male  (103)
24 Tính TRẦN TRUNG (#1610) 03:56:50 03:54:47 110 Male  (105)
25 Hiền NGUYỄN PHƯỚC (#32036) 03:57:30 03:55:03 112 Male  (107)
26 Hai NGUYEN THANH (#26019) 03:57:31 03:56:09 113 Male  (108)
27 Hợp LÊ (#32048) 03:57:50 03:57:38 123 Male  (116)
28 Vinh THƯỢNG (#32151) 03:58:16 03:58:12 125 Male  (118)
29 Văn Quý Trọng TRƯƠNG (#1823) 03:59:20 03:54:11 131 Male  (124)
30 Giang THÂN CẢNH (#1306) 03:59:50 03:59:43 134 Male  (127)
31 Doan Duy KHANH (#1658) 03:59:51 03:59:14 135 Male  (128)
32 Thành LÊ (#1411) 04:01:58 03:59:06 149 Male  (141)
33 Hưng NGUYỄN HOÀNG (#32050) 04:02:19 04:02:12 152 Male  (144)
34 Tín PHAN BÁ (#80022) 04:07:03 04:03:22 167 Male  (157)
35 Van Hau LUONG (#1597) 04:08:29 04:05:47 171 Male  (159)
36 Nhung NGO (#12003) 04:10:19 04:09:22 185 Male  (170)
37 Hoang PHAM (#32040) 04:12:59 04:12:30 202 Male  (182)
38 Thế Duy NGUYỄN (#11017) 04:16:14 04:15:47 221 Male  (201)
39 Nguyễn ĐÌNH HÀ (#1393) 04:18:02 04:17:48 234 Male  (214)
40 Ha PHAM DINH (#1289) 04:19:05 04:18:19 244 Male  (223)
41 Hoang NGUYEN HUU (#77101) 04:19:23 04:19:23 247 Male  (226)
42 Anh Tuấn PHAN (#1651) 04:19:23 04:19:23 248 Male  (227)
43 Tran DUNG (#1394) 04:19:24 04:18:29 249 Male  (228)
44 Lập NGÔ QUANG (#32062) 04:20:16 04:19:04 253 Male  (232)
45 Ra Păng VÕ THÀNH (#62012) 04:22:32 04:19:30 264 Male  (242)
46 Tùng BÙI (#1003) 04:23:51 04:23:15 271 Male  (248)
47 Trung TRAN (#32136) 04:25:21 04:24:22 278 Male  (254)
48 Lợi LÊ ĐÌNH (#39121) 04:25:23 04:22:01 279 Male  (255)
49 Ha TRAN (#1112) 04:25:23 04:25:11 280 Male  (256)
50 Hiệu NGUYỄN (#16009) 04:25:28 04:24:07 281 Male  (257)