8th December 2019 | Ho Chi Minh, Vietnam

Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon (2019)

Half Marathon: Female 30-39

Pos Name Gun Time Net Time Overall Pos Gender (Pos)
1 Liyana LESNIKOVICH (#3272) 01:36:27 01:36:26 27 Female  (2)
2 Reut BEN DOR (#3349) 01:45:26 01:45:18 65 Female  (4)
3 Đặng Thảo Uyên NGUYỄN (#10056) 01:53:25 01:53:17 145 Female  (11)
4 Thao BUI (#3454) 01:54:58 01:53:48 166 Female  (12)
5 Mai NGUYỄN THỊ HOA (#80426) 01:55:21 01:52:15 173 Female  (13)
6 Mai PHAM CHI (#2472) 01:56:18 01:52:51 194 Female  (17)
7 Phương ĐOÀN NGUYỄN VÂN (#23053) 01:56:21 01:56:07 196 Female  (18)
8 Hang DO (#80328) 01:56:44 01:53:12 204 Female  (20)
9 Ngọc Vân ĐỖ HUỲNH (#11070) 01:56:46 01:56:20 206 Female  (21)
10 Yến TRẦN THỊ PHI (#3232) 01:57:32 01:57:25 225 Female  (25)
11 Thị Cẩm Nhung TRẦN (#4234) 01:58:30 01:55:30 240 Female  (26)
12 Vân NGUYỄN BÍCH (#80506) 01:58:35 01:58:28 243 Female  (27)
13 Dịu XUÂN (#10037) 01:58:37 01:58:37 244 Female  (28)
14 Tố Phương PHẠM (#4100) 01:58:45 01:58:32 248 Female  (29)
15 Uyên NGUYỄN ĐẶNG THẢO (#23062) 02:00:15 01:59:47 279 Female  (32)
16 Tú NGUYỄN THỊ CẨM (#37048) 02:01:36 02:01:02 309 Female  (35)
17 Phu NGUYEN (#3221) 02:02:02 02:01:34 320 Female  (37)
18 Hương BÙI THỊ THU (#3601) 02:02:57 01:59:32 338 Female  (39)
19 Diem Huyen NGUYEN NGOC (#2381) 02:03:31 01:59:55 349 Female  (41)
20 Hồng Liễu NGUYỄN (#11105) 02:04:20 02:02:28 373 Female  (44)
21 Thanh Nga VÕ (#10022) 02:04:46 02:02:47 384 Female  (45)
22 Thị Thúy Loan NGUYỄN (#3789) 02:08:18 02:06:14 461 Female  (51)
23 Phan THE MY (#3585) 02:08:27 02:08:07 464 Female  (52)
24 Linh HUYNH YEN (#3723) 02:08:46 02:08:21 470 Female  (54)
25 Thiên Thanh HÀNG LÊ (#32277) 02:08:52 02:06:44 473 Female  (55)
26 Duc NGUYEN (#2036) 02:09:14 02:07:47 482 Female  (56)
27 Huyen TRAN (#3210) 02:10:59 02:06:28 536 Female  (63)
28 Tran Thuy QUYEN (#4160) 02:10:59 02:10:42 537 Female  (64)
29 Thị Loan NGÔ (#32271) 02:11:20 02:10:32 545 Female  (66)
30 Thương CAO HOÀI (#3058) 02:11:20 02:08:42 546 Female  (67)
31 Leon Virginia DE (#80582) 02:11:30 02:07:03 553 Female  (69)
32 Phuong NGO THI LAN (#2471) 02:11:37 02:04:45 556 Female  (70)
33 Trần HƯƠNG (#3352) 02:11:39 02:11:07 557 Female  (71)
34 Đỗ Ngọc Châu TRẦN (#30054) 02:11:41 02:11:21 559 Female  (72)
35 Trang NGUYEN (#3445) 02:12:08 02:11:11 568 Female  (75)
36 Hà NGUYỄN THỊ NGỌC (#80134) 02:13:23 02:12:45 605 Female  (77)
37 Stephanie CANTRELL (#2899) 02:13:59 02:11:11 626 Female  (79)
38 Hồng Phát NGUYỄN (#30058) 02:14:45 02:10:56 647 Female  (83)
39 Diem Chi HA (#3261) 02:14:56 02:13:56 655 Female  (84)
40 Hải HOÀNG THỊ MINH (#32187) 02:15:01 02:13:03 657 Female  (85)
41 Minh NGÔ TÚ (#53071) 02:15:02 02:14:23 658 Female  (86)
42 Mi NGUYEN THI DIEM (#2042) 02:15:11 02:14:18 660 Female  (87)
43 Huynh Phuong Ngoc TRAN (#3313) 02:16:18 02:15:00 695 Female  (95)
44 Hồng NGUYỄN (#4155) 02:16:31 02:14:55 703 Female  (98)
45 Thị Thúy Hằng LÊ (#4143) 02:16:45 02:14:41 710 Female  (99)
46 Mai TẠ (#3720) 02:17:09 02:16:38 721 Female  (101)
47 Trần Thị KIỀU (#3673) 02:17:29 02:14:45 731 Female  (102)
48 Thuý VŨ THANH (#37050) 02:17:38 02:16:58 737 Female  (104)
49 Thị Khánh Chi NGÔ (#30081) 02:17:47 02:17:38 741 Female  (106)
50 Thi Kim Anh NGUYEN (#4162) 02:17:50 02:16:36 743 Female  (107)