8th December 2019 | Ho Chi Minh, Vietnam

Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon (2019)

Half Marathon: Male 18-29

Pos Name Gun Time Net Time Overall Pos Gender (Pos)
1 Hồng Hữu TRƯƠNG (#32199) 01:17:58 01:17:58 2 Male  (2)
2 Nghia VO CAO THIEN (#25031) 01:20:43 01:20:42 3 Male  (3)
3 Paul RIOUX (#2501) 01:21:42 01:21:41 4 Male  (4)
4 Phát NGUYỄN LÊ (#25033) 01:26:26 01:26:16 6 Male  (6)
5 Thái Hòa LÊ (#30093) 01:27:25 01:27:23 8 Male  (8)
6 Devoize CHRIS (#40038) 01:27:26 01:27:26 9 Male  (9)
7 Trình NGUYỄN (#32290) 01:27:35 01:27:32 10 Male  (10)
8 Mathieu PAPIN (#2662) 01:27:46 01:27:43 11 Male  (11)
9 Khôi HUỲNH (#11045) 01:28:17 01:27:49 12 Male  (12)
10 Tuyen NGUYEN NGOC (#3135) 01:31:21 01:31:17 17 Male  (17)
11 Dũng TRẦN (#11077) 01:32:46 01:32:32 19 Male  (19)
12 Phi NGUYỄN THANH (#25043) 01:37:53 01:37:47 29 Male  (27)
13 Huu Nghia TĂNG (#2750) 01:38:09 01:37:58 31 Male  (29)
14 Audric TOUCHET (#3711) 01:38:11 01:38:04 32 Male  (30)
15 Vĩnh Phát TỪ (#10036) 01:38:22 01:34:21 33 Male  (31)
16 Chí LÊ NGỌC (#2180) 01:38:51 01:38:45 36 Male  (34)
17 Tuấn Minh LÊ (#4204) 01:38:53 01:38:47 37 Male  (35)
18 Anh Quan VU (#2007) 01:40:29 01:40:26 41 Male  (39)
19 Quý NGUYỄN VĂN (#25021) 01:43:20 01:43:10 50 Male  (46)
20 Toàn TRẦN THANH (#4029) 01:43:56 01:43:47 56 Male  (51)
21 Toan NGUYEN (#14009) 01:43:58 01:43:52 57 Male  (52)
22 Sjoerd BAKKER (#3742) 01:44:19 01:44:11 61 Male  (56)
23 Phạm CÔNG SƠN (#3587) 01:46:52 01:46:38 72 Male  (66)
24 Nhật NGUYỄN (#2928) 01:48:01 01:47:24 80 Male  (73)
25 Xuan Vinh NGUYEN (#2624) 01:48:39 01:48:07 84 Male  (77)
26 Dinh Chanh HOANG (#2178) 01:49:04 01:48:52 87 Male  (79)
27 Sơn PHAN NGỌC (#3127) 01:50:04 01:50:02 100 Male  (91)
28 Hoài Nam NGUYỄN (#2993) 01:50:41 01:50:30 113 Male  (102)
29 Maxime LAURENT (#3192) 01:51:04 01:50:43 120 Male  (108)
30 Nhựt ĐOÀN NGUYỄN QUANG (#2573) 01:51:18 01:49:14 123 Male  (111)
31 Ngọc HÀ (#3521) 01:51:47 01:48:51 125 Male  (113)
32 Cảnh LÊ XUÂN (#2885) 01:52:20 01:51:59 130 Male  (117)
33 Quốc NGUYỄN ĐẠI (#14013) 01:52:33 01:52:23 133 Male  (120)
34 Hùng ĐÀO HUY (#32214) 01:52:37 01:47:58 136 Male  (123)
35 Dung DINH (#80107) 01:52:53 01:52:31 139 Male  (126)
36 Xuân Tiến NGUYỄN (#2266) 01:53:21 01:52:54 144 Male  (131)
37 Công NGUYỄN (#3554) 01:53:34 01:52:23 146 Male  (132)
38 Dang Tuan Anh TRAN (#3347) 01:53:46 01:53:36 148 Male  (134)
39 Hai DINH (#3343) 01:53:52 01:53:43 150 Male  (136)
40 Khuong NGUYEN (#4297) 01:53:54 01:50:38 151 Male  (137)
41 Hưng PHẠM DUY (#17017) 01:54:21 01:54:13 157 Male  (143)
42 Dai Phong CHU (#80129) 01:54:47 01:53:39 162 Male  (148)
43 Lâm Cao Thọ TRỊNH (#11068) 01:55:34 01:55:22 177 Male  (161)
44 Dang HNN (#3230) 01:55:37 01:54:38 178 Male  (162)
45 Miền NGUYỄN VĂN (#80362) 01:55:44 01:51:37 182 Male  (164)
46 Tùng NGUYỄN (#32301) 01:55:59 01:55:48 185 Male  (167)
47 Zhenghao LEI (#3677) 01:56:11 01:55:28 190 Male  (171)
48 Nhật Truyền NGUYỄN (#32242) 01:56:19 01:54:46 195 Male  (175)
49 The PHUONG DU DUC (#2074) 01:57:30 01:55:37 222 Male  (195)
50 Như NGÔ (#3910) 01:57:45 01:56:22 229 Male  (201)