8th December 2019 | Ho Chi Minh, Vietnam

Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon (2019)

Half Marathon: Male Unknown

Pos Name Gun Time Net Time Overall Pos Gender (Pos)
1 Tuantu NGUYEN (#40067) 01:49:33 01:49:16 91 Male  (83)
7 Tu CAO (#41054) 01:59:20 01:57:08 263 Male  (230)
9 Khang LÊ TRẦN (#21020) 02:09:46 02:02:33 494 Male  (434)
13 Bảo Trung PHẠM (#75030) 02:10:46 02:07:49 526 Male  (463)
14 Kien NGUYEN CHI (#37056) 02:10:54 02:09:00 533 Male  (468)
15 Khanh PHAN (#64062) 02:13:10 02:12:58 600 Male  (521)
16 Yang Zi Fei (#68028) 02:13:35 02:12:34 612 Male  (532)
17 Hai An BUI (#27018) 02:19:00 02:16:41 789 Male  (671)
18 Trường HOÀNG (#37052) 02:20:00 02:19:23 829 Male  (705)
19 Thắng ĐỖ (#32321) 02:20:01 02:15:57 830 Male  (706)
24 Vu NGUYEN (#76539) 02:22:37 02:20:50 919 Male  (774)
25 Manh Tuan CAO (#76544) 02:23:49 02:22:06 956 Male  (797)
28 Hưng NGUYỄN (#41027) 02:35:07 02:32:27 1376 Male  (1121)
29 Nguyên ĐÀO NHẬT (#77109) 02:37:36 02:32:26 1443 Male  (1167)
30 Trung LÊ CHÍ (#40089) 02:39:16 02:35:05 1502 Male  (1207)
31 Ivan THAI (#33005) 02:45:17 02:40:02 1690 Male  (1345)
32 Khánh LÊ (#14011) 02:45:28 02:43:00 1697 Male  (1350)
33 Bình BÙI (#40095) 02:45:42 02:43:32 1706 Male  (1359)
35 Đạt NGUYỄN TIẾN (#53063) 02:49:27 02:46:49 1872 Male  (1480)
36 Bắc NGUYỄN LƯƠNG TRUNG (#53029) 02:55:59 02:53:02 2118 Male  (1665)
37 Anh NGUYỄN TUẤN (#77107) 02:56:05 02:50:13 2123 Male  (1669)
38 Kiên NGUYỄN TRUNG (#63021) 03:02:21 02:59:19 2298 Male  (1801)
39 Phong PHAM TAN (#77108) 03:06:53 03:00:10 2420 Male  (1885)
40 Minh Hai TRAN (#47009) 03:08:55 03:02:55 2477 Male  (1928)
41 Khánh TRẦN NGỌC (#40056) 03:09:10 03:05:26 2488 Male  (1934)
42 Vũ LÂM (#64022) 03:20:11 03:17:45 2813 Male  (2154)
43 Triet HO (#42002) 03:26:41 03:24:15 2960 Male  (2253)
44 Phú NGUYỄN VĨNH (#40037) 03:32:42 03:28:03 3101 Male  (2347)
45 Thanh Tú PHẠM (#17024) 03:35:15 03:29:04 3164 Male  (2394)
46 Long NGUYỄN ĐÌNH (#41034) 03:38:40 03:34:32 3263 Male  (2457)
47 Tấn Phong DƯƠNG (#75031) 03:39:40 03:35:24 3288 Male  (2470)
Started Trung Hiếu NGUYỄN (#40042) 00:00:00 Started Male