8th December 2019 | Ho Chi Minh, Vietnam

Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon (2019)

Half Marathon: Male 30-39

Pos Name Gun Time Net Time Overall Pos Gender (Pos)
1 Ca TRẦN VĂN (#32170) 01:15:44 01:15:43 1 Male  (1)
2 Andarge Ayal Tamiru TAMIRU (#4086) 01:24:11 01:24:11 5 Male  (5)
3 Điệp PHAN HOÀNG (#4296) 01:27:07 01:27:06 7 Male  (7)
4 Romain BERION (#3857) 01:28:33 01:28:33 13 Male  (13)
5 Ngọc ĐẬU (#10025) 01:29:06 01:29:04 14 Male  (14)
6 Văn Nhân TRẦN (#10024) 01:29:06 01:29:04 15 Male  (15)
7 Văn Hiếu TRẦN (#2985) 01:31:02 01:31:01 16 Male  (16)
8 Thuat TRAN VAN (#3569) 01:34:03 01:33:51 20 Male  (20)
9 Chiến ĐOÀN QUANG (#3123) 01:34:13 01:34:11 21 Male  (21)
10 Khanh NGUYEN (#80528) 01:34:37 01:34:35 23 Male  (23)
11 Nữ NGUYỄN VĂN (#40040) 01:36:07 01:36:04 26 Male  (25)
12 Bradley WALLIS (#3954) 01:36:39 01:36:27 28 Male  (26)
13 Sin LÊ TRUNG (#3285) 01:38:07 01:37:40 30 Male  (28)
14 Nghĩa LÊ TRỌNG (#3241) 01:38:37 01:36:55 34 Male  (32)
15 Ngọc NGUYỄN QUANG (#40086) 01:39:10 01:39:07 38 Male  (36)
16 Phụng NGUYỄN MINH (#3847) 01:40:01 01:39:55 39 Male  (37)
17 Ryo UEKI (#3407) 01:40:24 01:40:20 40 Male  (38)
18 Thai TRUONG (#3066) 01:40:39 01:40:33 43 Male  (40)
19 Khang PHAM VAN (#32213) 01:40:52 01:40:37 45 Male  (42)
20 Paul CHEEVERS (#3869) 01:42:17 01:42:01 48 Male  (44)
21 Herman SOLEMINIO (#80360) 01:43:06 01:43:03 49 Male  (45)
22 Quang VU (#3960) 01:43:46 01:43:32 53 Male  (49)
23 Hong Thang PHAN (#2064) 01:43:51 01:42:17 55 Male  (50)
24 Benjamin THOREL (#3227) 01:44:04 01:43:53 58 Male  (53)
25 Thang NGUYEN (#3956) 01:44:09 01:43:54 59 Male  (54)
26 Benjamin GEOURJON (#3700) 01:44:19 01:44:11 60 Male  (55)
27 Catalin CHITU (#2129) 01:44:31 01:44:19 62 Male  (57)
28 Giang TRẦN VŨ TRƯỜNG (#3833) 01:44:42 01:42:38 63 Male  (58)
29 Matan NEMENOFF (#3348) 01:45:27 01:45:19 66 Male  (60)
30 Khang VU (#3481) 01:45:58 01:45:47 70 Male  (64)
31 Jesper KLITGAARD (#3115) 01:47:06 01:46:57 73 Male  (67)
32 Trung Lưu TẠ (#2771) 01:47:17 01:46:49 76 Male  (69)
33 Duy LÊ (#2749) 01:47:30 01:46:43 78 Male  (71)
34 Phú LÊ (#11088) 01:48:06 01:47:56 81 Male  (74)
35 Quoc Huy DƯƠNG QUỐC (#2693) 01:48:31 01:45:23 82 Male  (75)
36 Dong NGUYEN (#40058) 01:48:33 01:48:20 83 Male  (76)
37 Peter BLOOR (#2900) 01:49:17 01:48:58 89 Male  (81)
38 Michael VALLEY (#3346) 01:49:27 01:49:07 90 Male  (82)
39 Trung NGUYEN (#2429) 01:49:34 01:49:30 92 Male  (84)
40 Nhân VÕ TRỌNG (#2115) 01:49:38 01:48:04 93 Male  (85)
41 Anh Tuan TRAN (#2881) 01:49:43 01:49:34 94 Male  (86)
42 Steven RADLEY (#3175) 01:49:57 01:49:44 97 Male  (88)
43 Sơn PHẠM TRƯỜNG (#3471) 01:50:14 01:49:19 101 Male  (92)
44 Huy NGUYỄN QUANG (#80491) 01:50:18 01:50:17 103 Male  (94)
45 DUY QUANG TRẦN (#76) 01:50:28 01:50:19 108 Male  (98)
46 Quốc Vệ ĐOÀN (#4009) 01:50:30 01:50:19 109 Male  (99)
47 Tuấn PHẠM ĐỨC (#4071) 01:50:32 01:50:32 110 Male  (100)
48 Tùng VÕ ĐÌNH (#80337) 01:50:33 01:50:23 111 Male  (101)
49 Tuấn DƯƠNG HỒNG (#80455) 01:50:41 01:48:33 114 Male  (103)
50 Anh Văn NGUYỄN (#14017) 01:50:54 01:50:44 116 Male  (105)