8th December 2019 | Ho Chi Minh, Vietnam

Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon (2019)

10KM: Female Unknown

Pos Name Gun Time Net Time Overall Pos Gender (Pos)
1 Nguyễn Nữ Thoại UYÊN (#40101) 01:04:48 01:03:48 338 Female  (68)
2 Thảo Ly NGUYỄN (#37062) 01:09:08 01:08:12 532 Female  (122)
3 Oanh LÊ (#64158) 01:10:43 01:10:37 599 Female  (143)
4 Lai Rui Ying (#68015) 01:14:37 01:13:27 806 Female  (207)
5 Thị Thanh Hà LÊ (#29007) 01:18:44 01:15:22 1043 Female  (291)
6 Lai Rui Xue (#68016) 01:23:54 01:22:45 1384 Female  (429)
7 My PHAM (#76600) 01:26:01 01:25:58 1523 Female  (492)
8 Lin Ping (#68017) 01:26:06 01:24:56 1528 Female  (496)
9 Thi NGUYỄN THỊ MAI (#53143) 01:28:55 00:59:10 1711 Female  (590)
10 Mi LÊ (#64106) 01:39:46 01:39:35 2431 Female  (988)
11 Phương LÊ NGUYỄN BÍCH (#77184) 01:40:39 01:36:55 2491 Female  (1027)
12 Trang HUYNH THI MINH (#76603) 01:41:04 01:36:09 2522 Female  (1046)
13 Ngọc MAI KIM (#53166) 01:42:35 01:42:35 2605 Female  (1101)
14 Yến NGUYỄN (#64147) 01:43:48 01:43:40 2668 Female  (1143)
15 Hoàng Nam Phương NGUYỄN (#15048) 01:49:56 01:47:35 3072 Female  (1420)
16 Thảo NGUYỄN (#17062) 01:50:25 01:44:37 3112 Female  (1447)
17 Yến NGUYỄN THỊ (#64133) 01:51:46 01:49:19 3198 Female  (1517)
18 Kha LÊ THỊ MỘNG KHA (#67072) 01:52:14 01:50:56 3221 Female  (1532)
19 Dung TRẦN THỊ THÙY (#53174) 01:54:34 01:44:11 3355 Female  (1626)
20 Phuong Lan TRUONG (#75043) 01:55:18 01:52:43 3414 Female  (1670)
21 Kim Ngan TRAN (#75034) 01:56:30 01:56:30 3492 Female  (1726)
22 Lành NGUYỄN THỊ PHƯỚC (#77188) 01:59:20 01:55:57 3669 Female  (1867)
23 Thanh VO THI NGOC (#77185) 02:05:34 02:00:44 3864 Female  (2015)
NYS Oanh UNG THAI NGOC (#77137) 00:00:00 NYS Female 
NYS Hạnh TRIỆU THỊ MỸ (#77118) 00:00:00 NYS Female 
NYS Chuyên NGUYỄN (#76607) 00:00:00 NYS Female 
NYS Hiền HÀ (#52022) 00:00:00 NYS Female 
NYS Khánh LÊ (#17071) 00:00:00 NYS Female