8th December 2019 | Ho Chi Minh, Vietnam

Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon (2019)

10KM: Male 18-29

Pos Name Gun Time Net Time Overall Pos Gender (Pos)
1 Alexandre VIDEAU (#6200) 00:36:00 00:35:59 2 Male  (2)
2 Tranh VO (#5650) 00:40:15 00:40:15 6 Male  (6)
3 Benjamin Vu GILMORE (#6518) 00:42:56 00:42:56 10 Male  (10)
4 Tuyền NGÔ (#6569) 00:44:57 00:44:50 15 Male  (15)
5 Minh Ân PHẠM (#6583) 00:46:30 00:46:28 17 Male  (17)
6 Tuấn Sang LÊ (#6025) 00:46:46 00:46:28 18 Male  (18)
7 Hiệp TRẦN (#67058) 00:46:50 00:45:04 19 Male  (19)
8 Vũ NGÔ (#5458) 00:46:59 00:46:57 22 Male  (21)
9 Thanh NGUYEN VAN (#5625) 00:47:29 00:47:16 24 Male  (23)
10 Bao NGUYEN THIEN ADAMS (#5513) 00:47:44 00:47:44 25 Male  (24)
11 Nguyễn NGỌC (#6160) 00:47:50 00:47:02 26 Male  (25)
12 Khánh NGUYỄN (#5063) 00:48:12 00:48:05 28 Male  (27)
13 Patrick NGUYEN (#6568) 00:48:14 00:48:12 29 Male  (28)
14 Dac Toi NGUYEN (#32327) 00:49:48 00:49:44 39 Male  (35)
15 Quyen NGUYEN VAN (#5428) 00:50:43 00:49:38 43 Male  (38)
16 Tran SAN (#5092) 00:51:56 00:51:49 50 Male  (44)
17 Duy Trí HỒ (#6316) 00:52:58 00:51:28 56 Male  (48)
18 Sang TRAN VAN (#6525) 00:53:41 00:53:31 63 Male  (53)
19 Thom MENCO (#6054) 00:53:46 00:53:38 64 Male  (54)
20 Hiếu LÊ (#32329) 00:54:02 00:53:57 67 Male  (56)
21 Anh VÕ THẾ (#22009) 00:55:10 00:54:57 78 Male  (67)
22 Khánh NGUYỄN (#71003) 00:55:30 00:53:36 80 Male  (68)
23 Tùng NGUYEN (#28018) 00:55:48 00:55:36 85 Male  (72)
24 Trung Đức NGUYỄN (#5537) 00:56:02 00:55:44 87 Male  (73)
25 Hữu Phước LÊ (#81372) 00:56:15 00:56:12 90 Male  (76)
26 Trung Hiếu LÊ VŨ (#5021) 00:56:27 00:56:10 93 Male  (78)
27 Thành VƯƠNG (#5249) 00:56:38 00:56:27 97 Male  (82)
28 Jente NOLTEN (#6055) 00:56:58 00:56:49 103 Male  (87)
29 Luke NEVILLE (#6524) 00:57:01 00:55:58 104 Male  (88)
30 Nguyen DUC TRI (#5672) 00:57:01 00:56:11 106 Male  (90)
31 Tài NGÔ NHẤT (#53094) 00:57:23 00:57:21 109 Male  (92)
32 Kang WU (#5963) 00:57:32 00:55:09 115 Male  (98)
33 Nhật Tân NGUYỄN LÊ (#50012) 00:57:34 00:56:50 116 Male  (99)
34 Bui Ngoc Minh QUAN (#5854) 00:57:39 00:54:29 118 Male  (101)
35 Thanh Trung NGUYEN (#81771) 00:57:57 00:57:53 121 Male  (103)
36 Geslin HUGO (#74019) 00:57:58 00:56:46 124 Male  (106)
37 Anh Dũng NGUYỄN TRƯƠNG (#6508) 00:58:03 00:55:56 125 Male  (107)
38 Dang Giang QUACH (#5794) 00:58:11 00:57:10 126 Male  (108)
39 Ngọc Tú PHẠM (#81987) 00:58:19 00:52:53 127 Male  (109)
40 Leo PIORKOWSKI (#6081) 00:58:28 00:58:06 131 Male  (112)
41 Tiến NGUYỄN MINH (#6150) 00:58:42 00:58:28 138 Male  (119)
42 Tâm PHẠM (#40118) 00:58:50 00:58:00 140 Male  (121)
43 Dang LE (#5782) 00:58:52 00:58:41 142 Male  (123)
44 Vinh HUỲNH ANH (#6094) 00:58:58 00:58:49 144 Male  (125)
45 Nguyen Dinh BAC (#6181) 00:59:05 00:58:05 147 Male  (128)
46 Trung NGUYỄN THÀNH (#81644) 00:59:18 00:55:09 154 Male  (135)
47 Bảo LÊ HOÀNG (#66034) 00:59:27 00:58:02 158 Male  (139)
48 Huy TRUONG QUANG (#6042) 00:59:31 00:56:51 159 Male  (140)
49 Vũ LÊ (#32352) 01:00:07 00:59:47 172 Male  (150)
50 Đăng Phúc ĐẶNG NGUYỄN (#6581) 01:00:12 01:00:07 175 Male  (152)