8th December 2019 | Ho Chi Minh, Vietnam

Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon (2019)

10KM: Male Unknown

Pos Name Gun Time Net Time Overall Pos Gender (Pos)
1 Liu Jian Zhong (#68024) 00:57:25 00:55:33 112 Male  (95)
2 Wang De Ming (#68019) 01:00:26 00:59:01 183 Male  (158)
3 Huang Feng (#68020) 01:00:47 00:58:38 196 Male  (169)
4 Tấn MAI TRUNG (#53185) 01:01:36 01:01:34 219 Male  (186)
5 Chang Tsung Ming (#68026) 01:01:49 00:59:34 231 Male  (194)
6 Vũ PHẠM HOÀNG THIÊN (#76646) 01:01:52 00:58:38 233 Male  (196)
7 Lin Chang Dan (#68025) 01:04:16 01:02:25 320 Male  (257)
8 Châu NGUYỄN ĐÌNH (#63146) 01:05:01 01:04:55 351 Male  (282)
9 Thành NGUYỄN VŨ MINH (#69013) 01:06:10 01:01:51 399 Male  (322)
10 Patrick VO (#76649) 01:07:15 01:06:55 433 Male  (349)
11 Zeng Xian Zhu (#68022) 01:13:58 01:12:03 770 Male  (575)
12 He Fu Jiang (#68021) 01:13:58 01:12:48 771 Male  (576)
13 Chen Qing (#68023) 01:14:35 01:13:11 805 Male  (599)
14 Lam TRẦN PHƯƠNG (#77177) 01:16:22 01:13:50 906 Male  (665)
15 Trung VŨ NGUYỄN THANH (#63112) 01:17:53 01:15:28 993 Male  (722)
16 Chou Chun Yang (#68018) 01:20:04 01:17:53 1140 Male  (811)
17 Tuấn NGUYỄN ANH (#63134) 01:21:18 01:21:11 1225 Male  (865)
18 Tai DANG (#76627) 01:21:47 01:21:28 1258 Male  (887)
19 Ngọc NGUYỄN THANH (#77189) 01:22:06 01:19:28 1286 Male  (908)
20 Huy NGUYỄN NGUYÊN HOÀNG (#53132) 01:27:48 01:26:11 1640 Male  (1089)
21 Đình Cường ĐỖ (#20001) 01:28:13 01:23:40 1662 Male  (1098)
22 Khang TRẦN (#28025) 01:29:57 01:28:31 1765 Male  (1152)
23 Tùng VƯƠNG THANH (#77196) 01:31:33 01:26:50 1876 Male  (1197)
24 Lâm LÊ HOÀNG (#69010) 01:32:40 01:29:28 1965 Male  (1238)
25 Sơn LÊ LÂM (#77187) 01:34:45 01:33:30 2116 Male  (1298)
26 Hieu TRINH TRUNG (#77130) 01:35:22 01:32:56 2142 Male  (1314)
27 Tuan NGUYEN (#64125) 01:38:56 01:38:56 2366 Male  (1411)
28 Hoàng Long VÕ (#75073) 01:39:17 01:38:19 2393 Male  (1429)
29 Cường NGUYỄN VIỆT (#63174) 01:41:09 01:41:02 2527 Male  (1476)
30 Phat NGUYEN (#64129) 01:44:28 01:40:38 2704 Male  (1540)
31 Thanh LE (#76656) 01:47:50 01:47:50 2920 Male  (1605)
32 Khôi NGÔ HOÀNG (#69011) 01:48:00 01:44:49 2924 Male  (1608)
33 Hiệp ĐÀO THANH (#77159) 01:49:42 01:46:14 3058 Male  (1642)
34 Thuận NGÔ THỊ (#69012) 01:50:19 01:47:07 3107 Male  (1662)
35 Tấn Việt ĐỖ (#75077) 01:54:35 01:52:23 3356 Male  (1728)
36 Yao Xiao Ming (#68027) 01:55:00 01:53:09 3391 Male  (1735)
37 Đoan NGUYỄN MINH (#63171) 02:08:48 02:08:41 3967 Male  (1871)
NYS Dương NGUYỄN PHẠM ĐẠI (#79046) 00:00:00 NYS Male 
NYS Ngọc Tiến NGUYỄN (#75078) 00:00:00 NYS Male 
NYS Ngân VÕ THỊ KIM (#69005) 00:00:00 NYS Male 
NYS Trung TRAN (#45034) 00:00:00 NYS Male