18th September 2022 | Sydney, NSW, Australia

Blackmores Sydney Running Festival (2022)

Blackmores Sydney Marathon: N25-29

Name Gun Time Net Time Representing Overall Pos Net Pos
Gabriel Azarias dos Reis (#2314) 03:58:20 03:57:54 AUS | 1307 1412
Andrew Mitchell (#11151) 04:18:17 04:11:01 AUS | 1910 1779
Ed Spiller (#7768) 06:05:39 06:00:58 AUS | 3411 3416