11th April 2021 | Ho Chi Minh, Vietnam

The 4th edition of Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon (2021)

Marathon - Vietnamese - Men

Pos Cat Name Time Country Representing Category (Pos) Gender (Pos)
1 Vietnamese Open Hoang Nguyen THANH (#A011) 02:32:49 VNM | Vietnamese Open  (1) Male  (1)
2 Vietnamese Open Quốc Lượng TRỊNH (#A0918) 02:34:25 VNM | Vietnamese Open  (2) Male  (2)
3 Vietnamese Open Thế Anh BÙI (#E0912) 02:35:09 VNM | Vietnamese Open  (3) Male  (3)
4 Vietnamese Open Le Van TUAN (#A006) 02:36:31 VNM | Vietnamese Open  (4) Male  (4)
5 Vietnamese Open Hòa LÊ QUANG (#A34232) 02:41:37 VNM | Vietnamese Open  (5) Male  (5)
6 Age Group Overall Minh Trí ĐÀO (#A0919) 02:44:30 VNM | Age Group Overall  (1) Male  (6)
7 Age Group Overall Quyết ĐẶNG ANH (#E1992) 02:45:03 VNM | Age Group Overall  (2) Male  (7)
8 Age Group Overall Hi LÊ TẤN (#A1961) 02:46:35 VNM | Age Group Overall  (3) Male  (8)
9 40-49 Thái Lộc HUỲNH (#A1287) 02:53:36 VNM | 40-49  (1) Male  (9)
10 18-29 Ly Phi HAI (#A012) 02:55:53 VNM | 18-29  (1) Male  (10)
11 30-39 Minh Quân HOÀNG (#A1883) 03:00:04 VNM | 30-39  (1) Male  (11)
12 30-39 Anh DINH TUAN (#B1290) 03:00:20 VNM | 30-39  (2) Male  (12)
13 18-29 Thạnh HUỲNH (#B40047) 03:03:57 VNM | 18-29  (2) Male  (13)
14 18-29 Hợp LÊ XUÂN (#B40080) 03:10:33 VNM | 18-29  (3) Male  (14)
15 18-29 Lực TRƯƠNG CÔNG (#D39013) 03:14:02 VNM | 18-29  (4) Male  (15)
16 40-49 Ngọc TRẦN (#E34002) 03:14:34 VNM | 40-49  (2) Male  (16)
17 30-39 Hưng NGUYỄN VĂN (#C56122) 03:17:11 VNM | 30-39  (3) Male  (17)
18 60+ Vo KINH (#A007) 03:17:12 VNM | 60+  (1) Male  (18)
19 50-59 Sâm NGUYỄN VĂN (#C0628) 03:18:03 VNM | 50-59  (1) Male  (19)
20 40-49 Van Da BUI (#B56124) 03:19:51 VNM | 40-49  (3) Male  (20)
21 18-29 Tuấn Anh PHẠM (#C1739) 03:20:46 VNM | 18-29  (5) Male  (21)
22 30-39 Đệ BÙI (#B42001) 03:21:11 VNM | 30-39  (4) Male  (22)
23 18-29 Chung NGUYỄN VĂN (#C32010) 03:21:48 VNM | 18-29  (6) Male  (23)
24 40-49 Thảo VÕ (#A1399) 03:22:31 VNM | 40-49  (4) Male  (24)
25 40-49 Trà NGUYỄN THANH (#B56779) 03:25:14 VNM | 40-49  (5) Male  (25)
26 40-49 Khoa MAC DANG (#C1331) 03:26:28 VNM | 40-49  (6) Male  (26)
27 40-49 Cương TRẦN THANH (#C36008) 03:27:29 VNM | 40-49  (7) Male  (27)
28 30-39 Võ TRỌNG QUANG (#A56121) 03:28:27 VNM | 30-39  (5) Male  (28)
29 30-39 Văn NGUYỄN QUANG (#B56131) 03:28:39 VNM | 30-39  (6) Male  (29)
30 18-29 Trọng NGUYỄN (#A1289) 03:29:24 VNM | 18-29  (7) Male  (30)
31 40-49 Thanh Dũng NGUYỄN (#D10010) 03:30:18 VNM | 40-49  (8) Male  (31)
32 18-29 Công LÊ (#D10051) 03:32:07 VNM | 18-29  (8) Male  (32)
33 30-39 Tien Thu NGUYEN (#D1297) 03:33:23 VNM | 30-39  (7) Male  (33)
34 40-49 Thành Dũng VÕ (#C0631) 03:34:56 VNM | 40-49  (9) Male  (34)
35 18-29 Khuong NGUYEN (#C1130) 03:35:30 VNM | 18-29  (9) Male  (35)
36 30-39 Thang NGUYEN VINH (#C1642) 03:36:39 VNM | 30-39  (8) Male  (36)
37 30-39 Tiến NGUYỄN (#C1918) 03:36:59 VNM | 30-39  (9) Male  (37)
38 30-39 Thanh Lâm NGUYỄN (#C1966) 03:37:09 VNM | 30-39  (10) Male  (38)
39 30-39 Ngọc NGUYỄN (#A1173) 03:37:34 VNM | 30-39  (11) Male  (39)
40 40-49 Thuc NGUYEN HUU (#C56115) 03:37:38 VNM | 40-49  (10) Male  (40)
41 50-59 Tấn VŨ VĂN (#C40096) 03:37:42 VNM | 50-59  (2) Male  (41)
42 40-49 Thanh Long NGUYEN (#C40048) 03:40:08 VNM | 40-49  (11) Male  (42)
43 18-29 Văn Thuận NGUYỄN (#C34030) 03:41:33 VNM | 18-29  (10) Male  (43)
44 30-39 Hieu NGUYEN (#E1650) 03:41:48 VNM | 30-39  (12) Male  (44)
45 30-39 Long HÀN (#D1092) 03:43:49 VNM | 30-39  (13) Male  (45)
46 30-39 Dan Khang PHAM (#D1601) 03:44:02 VNM | 30-39  (14) Male  (46)
47 50-59 Hoàng Nhựt TRƯƠNG (#C1690) 03:44:05 VNM | 50-59  (3) Male  (47)
48 30-39 Thuận TRẦN ĐỨC (#C40054) 03:44:07 VNM | 30-39  (15) Male  (48)
49 40-49 Trọng Đạo HOÀNG (#D0632) 03:44:16 VNM | 40-49  (12) Male  (49)
50 40-49 Ngọc Trung NGUYỄN (#C34025) 03:44:42 VNM | 40-49  (13) Male  (50)