13th April 2019 | Waitomo, King Country, New Zealand

Waitomo Trail Run (2019)

Koro Davis
TEAM TIME:  03:27:49
Place
 OF 288
11KM Family Teams
2  OF 288

Koro Davis's Members

Pos Cat Name Time
1 All Ages KAYA EDGINTON (#1559) 01:03:16
2 All Ages PAREAROHI EDGINTON (#1561) 01:03:18
3 All Ages NGAHUIA HEMARA-WAHANUI (#1558) 01:21:14
4 All Ages ANIKA EDGINTON (#1560) 01:58:12