13th April 2019 | Waitomo, King Country, New Zealand

Waitomo Trail Run (2019)

Sorensen
TEAM TIME: 
Place
 OF 288
11KM Family Teams
 OF 288

Sorensen's Members

Pos Cat Name Time
1 All Ages JESSICA SORENSEN (#1646) 02:28:34
2 All Ages ISOBELLE SORENSEN (#1647) 02:28:34