29th June 2019 | SINGAPORE, Singapore

Meiji Run (2019)

10KM: Female

Pos Name Official Time Overall Pos Category (Pos)
1 Monica Torres (#504) 00:44:35 4 WO (1)
2 Yan Wang (#297) 00:46:18 9 WO (2)
3 Vanessa Chong (#381) 00:46:56 12 WO (3)
4 May Yong Teh (#521) 00:47:40 13 WO (4)
5 Michelle Eng (#280) 00:49:14 16 WO (5)
6 Joyce Lim (#409) 00:49:14 17 WO (6)
7 Xiangting Lim (#81) 00:52:05 28 WO (7)
8 Cheong Yoke Wah (#513) 00:52:22 29 WO (8)
9 Kaori Tamada (#100) 00:52:35 31 WO (9)
10 Amanda Lim (#237) 00:52:56 32 WO (10)
11 Melissa Jee (#549) 00:55:04 39 WO (11)
12 Hon Lyn Tan (#433) 00:55:18 42 WO (12)
13 Yulan He (#88) 00:56:51 50 WO (13)
14 Nathalie Li (#27) 00:57:32 56 WO (14)
15 Dawn Kang (#293) 00:57:40 58 WO (15)
16 Tingting Chen (#155) 00:57:44 59 WO (16)
17 Mengdi Ji (#223) 00:57:45 60 WO (17)
18 Lynette Lee (#324) 00:57:53 62 WO (18)
19 Ooi Bee Yong (#179) 00:58:12 64 WO (19)
20 Ruchi Bhatia (#231) 00:58:12 65 WO (20)
21 Priscilla Chew (#170) 00:58:15 66 WO (21)
22 Kaixin Chua (#559) 00:58:26 68 WO (22)
23 Sau Yee Chow (#291) 00:58:30 70 WO (23)
24 Kah Yan Hong (#246) 00:58:55 72 WO (24)
25 Zyn Yee Ang (#168) 00:58:57 73 WO (25)
26 Peiyi Chen (#20) 00:59:11 75 WO (26)
27 Gwen Chopard (#432) 00:59:54 76 WO (27)
28 Yunpeng Huang (#54) 00:59:59 79 WO (28)
29 Ziyu Wang (#53) 00:59:59 80 WO (29)
30 Maryann Tay (#514) 01:00:25 83 WO (30)
31 Eliza Pang (#257) 01:01:21 88 WO (31)
32 Ying Xin Teo (#264) 01:01:30 89 WO (32)
33 Fauziah D (#417) 01:02:12 96 WO (33)
34 Hui Ling Sim (#185) 01:02:13 97 WO (34)
35 Kamilah Tohar (#85) 01:02:22 99 WO (35)
36 Min Qhee Tan (#153) 01:02:40 103 WO (36)
37 Wai Ling Lew (#59) 01:02:45 104 WO (37)
38 Elizabeth Saw (#411) 01:03:18 108 WO (38)
39 Sarah Tan (#429) 01:03:19 109 WO (39)
40 Wing Yan Cheng (#31) 01:03:29 111 WO (40)
41 Hiroko Sumi (#273) 01:05:28 118 WO (41)
42 Joy Lu (#426) 01:06:08 122 WO (42)
43 Zhang Tiantian (#287) 01:06:25 123 WO (43)
44 Hui Ching Valerie Lim (#68) 01:06:31 124 WO (44)
45 Jacqueline Streit (#67) 01:06:57 126 WO (45)
46 Rachel Yong (#97) 01:08:10 129 WO (46)
47 Eena Asparin (#451) 01:09:04 132 WO (47)
48 Shue Ling Ho (#178) 01:09:18 135 WO (48)
49 Xiu Ling Lim (#23) 01:09:32 136 WO (49)
50 Anna Clarke (#33) 01:09:47 141 WO (50)