20th April 1985 | Forster, NSW, Australia

Ironman Australia (1985)

Ironman

Pos Category Name Time Swim Cycle Run
1 18-24 Grant BOSWELL (#3) 09:09:58 00:56:56 05:05:17 03:07:45
2 25-29 MARC DRAGAN (#4) 09:24:14 00:57:31 05:22:14 03:04:29
3 18-24 Stephen FOSTER (#10) 09:35:07 00:55:24 05:26:54 03:12:49
Pos Category Name Time Swim Cycle Run
1 18-24 Erin BAKER (#20) 09:53:45 01:02:00 05:36:43 03:15:02
2 18-24 Patricia PUNTOUS (#7) 10:34:36 01:02:29 06:04:01 03:28:06
3 18-24 Sylviane PUNTOUS (#6) 10:53:31 01:02:22 06:09:59 03:41:10