23rd February 2020 | Malaysia

Kota Kinabalu City Borneo Half Marathon (2020)

Half Marathon: Male 36-43

Pos Name Gun Time Net Time Overall Pos Gender (Pos)
1 FABIAN OSMOND DAIMON (#G4209) 01:20:48 01:19:46 4 Male  (4)
2 RUSTON BIN MASRI (#G4409) 01:20:57 01:20:08 5 Male  (5)
3 SAPIRIN SUMPING (#G4047) 01:21:06 01:20:15 6 Male  (6)
4 AZIZAN BIN AYUB (#G4055) 01:23:48 01:22:48 11 Male  (11)
5 FAIZAL WAHID (#G4096) 01:24:08 01:23:20 12 Male  (12)
6 MILTON AMAT (#G4397) 01:24:52 01:23:58 14 Male  (14)
7 JAMES JOSEPH (#G4389) 01:29:02 01:28:14 23 Male  (23)
8 PETTRY OSMAN (#G4388) 01:29:12 01:28:09 24 Male  (24)
9 SAFREY SUMPING (#G4405) 01:29:35 01:28:35 26 Male  (26)
10 DRUCE BIN DAHI (#G4380) 01:30:41 01:29:45 28 Male  (28)
11 TIVEL PETER (#G4120) 01:31:46 01:30:53 31 Male  (31)
12 SUPARMAN BIN BURHAN (#G4381) 01:34:39 01:33:40 41 Male  (41)
13 LERIEK BIN JAAFAR (#G4123) 01:34:42 01:31:54 42 Male  (42)
14 MUJIANO SULING (#G4184) 01:35:23 01:34:29 45 Male  (45)
15 MOHD SHAMRIE SAININ (#G4156) 01:38:08 01:37:19 53 Male  (53)
16 MOHAMAD NAZEEM ROSTAM (#G4342) 01:38:25 01:37:31 56 Male  (56)
17 JAMES CHONG (#G4064) 01:40:33 01:39:38 67 Male  (66)
18 JOE BIN TANGGARON (#G4109) 01:40:34 01:39:38 68 Male  (67)
19 Jalaluddin Salahuddin (#G4322) 01:41:10 01:40:15 71 Male  (70)
20 ABDUL FAIRUZ IZHAR BIN ABD JAFFAR (#G4002) 01:42:19 01:41:12 77 Male  (76)
21 JIROD BIN BUNAHAI (#G4363) 01:42:40 01:41:21 78 Male  (77)
22 SHAUN DOWD (#G4374) 01:43:20 01:41:30 82 Male  (81)
23 EWE WOOI KEONG (#G4023) 01:44:14 01:42:51 90 Male  (89)
24 KOI CHEN HIONG (#G4145) 01:44:20 01:43:03 91 Male  (90)
25 JASNNIE MARK JAINOL (#G4044) 01:44:56 01:44:03 95 Male  (93)
26 WESIUS GUJIMI (#G4049) 01:45:09 01:44:01 98 Male  (95)
27 DEAN ANAK DANA (#G4244) 01:45:17 01:44:24 103 Male  (99)
28 RAYNER BIN TANGKUI (#G4370) 01:45:56 01:44:37 106 Male  (102)
29 FRANCIS BEDE (#G4288) 01:46:09 01:45:13 111 Male  (107)
30 NORBIE RIANIUS (#G4025) 01:46:32 01:45:17 115 Male  (111)
31 IMRAN YUGAM (#G4263) 01:46:55 01:45:31 117 Male  (112)
32 PHILIP NARI BIN GANOT (#G4398) 01:47:56 01:47:06 120 Male  (114)
33 MOHD ZAIDI BIN OSMAN (#G4014) 01:48:57 01:47:59 130 Male  (123)
34 THOMAS KONG CHEUK HIN (#G4136) 01:49:13 01:48:22 135 Male  (127)
35 MOLVIN YAP (#G4101) 01:49:39 01:48:25 138 Male  (129)
36 ALBERT KIMJOS (#G4004) 01:49:52 01:48:44 140 Male  (130)
37 MOHD HISHAM BIN ISMAIL (#G4239) 01:49:57 01:49:05 141 Male  (131)
38 VICTOR LIM (#G4304) 01:50:24 01:49:22 144 Male  (134)
39 HASLAN ABDULLAHI (#G4267) 01:50:53 01:49:44 145 Male  (135)
40 SAHRIL BIN MASTA (#G4213) 01:50:59 01:49:38 146 Male  (136)
41 LAU FOOK SIN (#G4070) 01:51:26 01:50:32 150 Male  (140)
42 DENAKE BIN BILL (#G4153) 01:51:36 01:50:41 152 Male  (142)
43 JOHNNY BIN RUBBIN (#G4318) 01:52:09 01:50:40 156 Male  (144)
44 RAYMOND LIM (#G4006) 01:52:19 01:50:46 157 Male  (145)
45 ROLLENS BIN JONNIE (#G4010) 01:52:34 01:51:34 160 Male  (147)
46 SULONG GOPORI (#G4361) 01:52:58 01:52:01 166 Male  (151)
47 LONG CHEE HIONG @ LEONG CHEE HIONG (#G4141) 01:53:10 01:51:52 168 Male  (153)
48 OSWALD JOANES (#G4325) 01:53:28 01:51:39 171 Male  (155)
49 ROY BIN FRANCIS (#G4367) 01:53:32 01:52:36 172 Male  (156)
50 ABDUL HADI RASIMIN (#G4091) 01:53:37 01:51:53 173 Male  (157)