8th March 2020 | Rangiora, Canterbury, New Zealand

Rakahuri Rage (2020)

Rakahuri Rage: Female Open Women's Team

Pos Name Gun Time Overall Pos Gender (Pos) Laps Fastest Average Slowest Cycle Cycle Cycle Cycle Cycle Cycle Cycle Cycle Cycle Cycle Cycle Cycle Cycle Cycle Cycle Cycle Cycle Cycle Cycle Cycle Cycle Cycle
1 STYX APIARIES STINGERS (#140) 05:46:15 29 Female  (1) 18 00:18:02 00:19:14 00:29:17 00:29:17 00:18:57 00:18:02 00:18:40 00:19:07 00:18:08 00:18:41 00:18:50 00:18:18 00:18:30 00:19:01 00:18:14 00:19:04 00:19:50 00:18:31 00:18:34 00:18:19 00:18:03