17th September 2023 | HA NOI, Vietnam

The 2nd edition of the Techcombank Ha Noi Marathon (2023)

Half Marathon: Overall

Pos Name Gun Time Net Time Category (Pos) Gender (Pos)
1 TIẾN SẢN PHẠM (#A21149) 01:16:31 01:16:29 Overall (1) Male  (1)
2 FILIP JAŃCZAK (#E20831) 01:17:24 01:17:22 Overall (2) Male  (2)
3 LONG LÊ TIẾN (#A20) 01:17:49 01:17:48 Overall (3) Male  (3)
4 HANH HOÀNG HỮU (#E20225) 01:19:58 01:19:57 30-39 (1) Male  (4)
5 HỒNG LÒ VĂN (#A20520) 01:21:30 01:21:30 16-29 (1) Male  (5)
6 QUANG DƯƠNG VĂN (#B92233) 01:22:30 01:22:28 30-39 (2) Male  (6)
7 KENTO KABASHIMA (#E20350) 01:22:50 01:22:48 16-29 (2) Male  (7)
8 BÉ HẠT TIÊU BÙI (#B92781) 01:23:01 01:22:59 Overall (1) Female  (1)
9 VINH NGUYỄN THÀNH (#D92814) 01:23:01 01:22:24 30-39 (3) Male  (8)
10 HOÀNG TRẦN LÊ (#A92241) 01:23:41 01:23:39 16-29 (3) Male  (9)
11 TIẾN MẠNH PHẠM (#A20311) 01:24:03 01:24:00 40-49 (1) Male  (10)
12 TUÂN ĐÀO BÁ (#E21177) 01:24:03 01:24:01 30-39 (4) Male  (11)
13 MICHAL LESNIAK (#A21186) 01:25:15 01:25:14 30-39 (5) Male  (12)
14 PHƯƠNG HÀ MINH (#B20476) 01:26:19 01:26:16 30-39 (6) Male  (13)
15 ĐỨC VINH TẠ (#B20405) 01:26:23 01:26:20 40-49 (2) Male  (14)
16 VÀNG LÊ VĂN (#D20473) 01:26:39 01:26:38 40-49 (3) Male  (15)
17 HỘI VN (#B92174) 01:27:07 01:27:03 30-39 (7) Male  (16)
18 HÙNG NGÔ VĂN (#B21038) 01:27:42 01:27:39 30-39 (8) Male  (17)
19 THẮNG NGUYỄN MẠNH (#E20169) 01:28:55 01:28:52 30-39 (9) Male  (18)
20 HÀ CHU VIẾT (#B92603) 01:29:15 01:29:09 30-39 (10) Male  (19)
21 DUY CHIẾN NGUYỄN (#B92585) 01:29:19 01:29:13 30-39 (11) Male  (20)
22 NGÔ VĂN HỘI NGÔ VĂN LÂN (#B92340) 01:29:32 01:29:27 40-49 (4) Male  (21)
23 BÌNH NGUYỄN ĐÌNH (#B92709) 01:29:51 01:29:47 30-39 (12) Male  (22)
24 XUAN TU NGUYEN (#E20180) 01:30:21 01:30:06 30-39 (13) Male  (23)
25 THÀNH NGUYỄN THỊ (#29) 01:30:33 01:30:32 Overall (2) Female  (2)
26 MẠNH NGUYỄN ĐỨC (#C20694) 01:31:05 01:31:00 16-29 (4) Male  (24)
27 HIẾN HOÀNG VĂN (#D20988) 01:32:04 01:32:00 30-39 (14) Male  (25)
28 TOÀN ÂU MẠNH (#C20771) 01:32:07 01:32:03 40-49 (5) Male  (26)
29 CƯỜNG NGUYỄN VĂN (#C20713) 01:32:11 01:32:05 40-49 (6) Male  (27)
30 CHUNG CHUNG CAO (#C20331) 01:32:23 01:32:20 30-39 (15) Male  (28)
31 PHUONG DAO NGUYEN (#C20763) 01:32:26 01:32:19 40-49 (7) Male  (29)
32 HẢI NGÔ MINH (#E92726) 01:32:56 01:32:54 30-39 (16) Male  (30)
33 BẰNG TRỊNH (#A1) 01:33:08 01:33:05 50-59 (1) Male  (31)
34 PHÚC NGUYỄN THỊ THANH (#A22) 01:33:21 01:33:19 Overall (3) Female  (3)
35 SASAKI ATSUSHI (#E20269) 01:33:21 01:33:11 50-59 (2) Male  (32)
36 HOÀ LÊ QUANG (#A21049) 01:33:24 01:33:22 16-29 (5) Male  (33)
37 QUÂN NGUYỄN ĐỨC (#B92434) 01:33:41 01:33:34 40-49 (8) Male  (34)
38 TUYẾN NGUYỄN ĐỨC (#B20750) 01:33:47 01:33:39 40-49 (9) Male  (35)
39 BÌNH VƯƠNG THẾ (#A92202) 01:34:18 01:34:12 40-49 (10) Male  (36)
40 DŨNG NGUYỄN VIẾT (#C20014) 01:34:32 01:34:28 40-49 (11) Male  (37)
41 CƯỜNG ĐÀO QUANG (#C92259) 01:35:42 01:35:24 30-39 (17) Male  (38)
42 DƯƠNG NGUYỄN TIẾN (#D92564) 01:35:53 01:34:13 40-49 (12) Male  (39)
43 HỒNG NGUYỄN MINH (#A20521) 01:36:34 01:36:31 16-29 (6) Male  (40)
44 QUỐC TUẤN VŨ (#B20309) 01:36:55 01:36:17 40-49 (13) Male  (41)
45 NHA-VINH NGUYEN JULIEN (#E20222) 01:37:00 01:36:53 40-49 (14) Male  (42)
46 DUYÊN TRẦN THỊ (#A20514) 01:37:01 01:36:59 16-29 (1) Female  (4)
47 ĐOAN ĐỖ VĂN (#E92826) 01:37:58 01:37:48 40-49 (15) Male  (43)
48 HẬU ĐẶNG (#69237) 01:38:03 01:37:59 30-39 (18) Male  (44)
49 CƯỜNG TẠ VIỆT (#E92093) 01:38:45 01:38:44 40-49 (16) Male  (45)
50 QUỐC ÂN PHẠM (#B20314) 01:38:51 01:38:45 40-49 (17) Male  (46)