17th September 2023 | HA NOI, Vietnam

The 2nd edition of the Techcombank Ha Noi Marathon (2023)

Half Marathon Pacer: Overall

Pos Name Gun Time Net Time Category (Pos) Gender (Pos)
1 Lê Xuân Tính (#P1) 01:44:55 01:44:52 Open (1) Male  (1)
2 Nguyễn Mạnh Hùng (#P3) 01:44:55 01:44:52 Open (2) Male  (2)
3 Trần Bảo Ngọc (#P2) 01:44:55 01:44:52 Open (3) Male  (3)
4 Đinh Thị Hiền (#P4) 01:59:45 01:59:32 Open (1) Female  (1)
5 Dương Thị Thúy Hằng (#P6) 01:59:46 01:59:33 Open (2) Female  (2)
6 Trịnh Phan Thịnh (#P5) 01:59:46 01:59:32 Open (4) Male  (4)
7 Đỗ Thị Huệ Chi (#P7) 02:14:56 02:14:25 Open (3) Female  (3)
8 Nguyễn Thị Hải Yến (#P9) 02:14:56 02:14:25 Open (4) Female  (4)
9 Đào Phương Nam (#P8) 02:14:56 02:14:26 Open (5) Male  (5)
NYS PACER (#P10) Open Unknown 
NYS PACER (#P13) Open Unknown 
NYS PACER (#P12) Open Unknown 
NYS PACER (#P11) Open Unknown