17th September 2023 | HA NOI, Vietnam

The 2nd edition of the Techcombank Ha Noi Marathon (2023)

5KM: Male

Pos Name Gun Time Net Time Category (Pos) Overall Pos
1 LÒ BẢO TÂM KHÔNG CÓ (#50051) 00:16:59 00:16:32 Open (1) 1
2 QUÂN TRƯƠNG VĂN (#30064) 00:17:20 00:17:02 Open (2) 2
3 CƯỜNG NGUYỄN MẠNH (#50073) 00:17:39 00:17:21 Open (3) 3
4 SƠN HOÀNG THẾ SƠN (#50374) 00:18:19 00:18:19 Open (4) 4
5 QUANG NGÔ LƯƠNG (#50545) 00:18:24 00:18:06 Open (5) 5
6 MINH NGUYỄN TUẤN (#30126) 00:18:55 00:18:32 Open (6) 6
7 NGUYÊN PHẠM XUÂN (#50533) 00:19:23 00:19:02 Open (7) 7
8 ADAM PRIESTLEY (#50055) 00:19:31 00:19:21 Open (8) 8
9 CƯỜNG DƯƠNG HÙNG (#50045) 00:19:38 00:19:12 Open (9) 9
10 NGUYỄN HỮU THIỆN (#50472) 00:20:21 00:20:04 Open (10) 10
11 MICHAL JUDIAK (#95893) 00:20:30 00:20:10 Open (11) 11
12 TRUNG NGUYỄN XUÂN (#50028) 00:20:30 00:20:04 Open (12) 12
13 HƯNG VŨ VIỆT (#50543) 00:20:53 00:20:32 Open (13) 13
14 HẢI NGUYỄN KIM TIẾN (#50542) 00:20:59 00:20:38 Open (14) 15
15 TRUONG GIANG NGUYEN DUC (#95804) 00:21:03 00:20:43 Open (15) 16
16 CƯỜNG NGÔ MẠNH (#30059) 00:21:16 00:20:00 Open (16) 17
17 HƯNG TRẦN QUANG (#50412) 00:21:40 00:21:05 Open (17) 18
18 TRƯỞNG HOÀNG QUỐC (#50002) 00:21:44 00:20:59 Open (18) 20
19 CÔNG NGUYỄN TRỌNG CÔNG (#50082) 00:21:45 00:21:20 Open (19) 21
20 KIÊN ĐÀM TRUNG (#50052) 00:21:53 00:21:17 Open (20) 22
21 KIÊN NGUYỄN XUÂN (#50061) 00:22:16 00:21:54 Open (21) 23
22 DŨNG NGUYỄN (#95821) 00:22:19 00:21:42 Open (22) 24
23 MINH ĐỖ THẠCH (#30120) 00:22:21 00:22:07 Open (23) 25
24 THÁI NGÔ QUÝ (#50546) 00:22:23 00:22:05 Open (24) 26
25 ĐÌNH HẢI NGUYỄN (#95824) 00:22:25 00:22:00 Open (25) 27
26 THANH VŨ THÁI (#32024) 00:22:35 00:21:31 Open (26) 28
27 KHÂU NGUYỄN VĂN (#50516) 00:22:40 00:22:16 Open (27) 29
28 ILIA SUSHKOV (#95846) 00:22:57 00:22:23 Open (28) 32
29 TRẦN VĂN BA (#50462) 00:23:09 00:22:39 Open (29) 33
30 TOM BAILEY (#50427) 00:23:12 00:22:36 Open (30) 34
31 THỊNH TRẦN XUÂN (#63011) 00:23:21 00:22:11 Open (31) 36
32 LONG LÊ MINH (#50544) 00:23:24 00:23:03 Open (32) 37
33 HÀ NGUYỄN CÔNG (#50123) 00:23:31 00:23:10 Open (33) 40
34 HÒA NGUYỄN VIẾT (#32022) 00:23:40 00:23:05 Open (34) 43
35 TRUNG NGÔ VĂN (#50236) 00:23:53 00:23:31 Open (35) 46
36 QUÂN NGÔ TRUNG (#50015) 00:23:55 00:23:07 Open (36) 48
37 FINN WIGGER (#95967) 00:24:12 00:23:06 Open (37) 49
38 TÚ CHỬ MẠNH (#30056) 00:24:23 00:24:03 Open (38) 50
39 NGUYỄN HUY HOÀNG (#50579) 00:24:28 00:23:41 Open (39) 51
40 SƠN VŨ QUỐC (#50244) 00:24:43 00:24:21 Open (40) 52
41 TRƯỜNG VŨ XUÂN (#95930) 00:24:51 00:24:51 Open (41) 53
42 VĂN NHẬT ĐÀO (#50609) 00:25:00 00:24:31 Open (42) 54
43 HIẾU LÊ ĐỨC (#50568) 00:25:33 00:24:39 Open (43) 55
44 KHIÊM ĐÀO LÊ DUY (#30058) 00:25:55 00:25:02 Open (44) 56
45 TOÀN VŨ ĐỨC (#30060) 00:26:01 00:25:30 Open (45) 59
46 LŨY CHU NHƯ LŨY (#32005) 00:26:26 00:25:48 Open (46) 63
47 DŨNG NGUYỄN TIẾN (#69486) 00:26:37 00:25:55 Open (47) 64
48 THẮNG BÙI (#50583) 00:26:48 00:23:50 Open (48) 65
49 DANIEL OSCAR JENSEN (#50081) 00:26:49 00:25:45 Open (49) 66
50 TÙNG HOÀNG BÁ (#69495) 00:27:06 00:26:22 Open (50) 69