11th April 2021 | Ho Chi Minh, Vietnam

The 4th edition of Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon (2021)

Marathon: M30-39

Pos Name Gun Time Representing Overall Pos Gender (Pos)
1 Minh Quân HOÀNG (#A1883) 03:00:04 VNM | 12 Male  (11)
2 Anh DINH TUAN (#B1290) 03:00:20 VNM | 13 Male  (12)
3 Ryo OKUDA (#D1715) 03:15:21 JPN | 21 Male  (18)
4 Hưng NGUYỄN VĂN (#C56122) 03:17:11 VNM | 22 Male  (19)
5 Đệ BÙI (#B42001) 03:21:11 VNM | 31 Male  (27)
6 Aaron FOSTER (#C1927) 03:24:37 GBR | 36 Male  (31)
7 Võ TRỌNG QUANG (#A56121) 03:28:27 VNM | 41 Male  (35)
8 Văn NGUYỄN QUANG (#B56131) 03:28:39 VNM | 42 Male  (36)
9 Bradley WALLIS (#C1741) 03:28:49 CAN | 44 Male  (38)
10 Seiji HOSAKA (#C1541) 03:29:38 JPN | 46 Male  (40)
11 Tien Thu NGUYEN (#D1297) 03:33:23 VNM | 49 Male  (43)
12 Thang NGUYEN VINH (#C1642) 03:36:39 VNM | 53 Male  (46)
13 Tiến NGUYỄN (#C1918) 03:36:59 VNM | 54 Male  (47)
14 Thanh Lâm NGUYỄN (#C1966) 03:37:09 VNM | 57 Male  (49)
15 Ngọc NGUYỄN (#A1173) 03:37:34 VNM | 58 Male  (50)
16 Hieu NGUYEN (#E1650) 03:41:48 VNM | 64 Male  (56)
17 Long HÀN (#D1092) 03:43:49 VNM | 65 Male  (57)
18 Dan Khang PHAM (#D1601) 03:44:02 VNM | 66 Male  (58)
19 Thuận TRẦN ĐỨC (#C40054) 03:44:07 VNM | 68 Male  (60)
20 Hưng NGỌC (#C1787) 03:44:44 VNM | 72 Male  (63)
21 Seonghyun SHIN (#C1217) 03:44:57 KOR | 73 Male  (64)
22 Tuấn Anh LÊ (#C40065) 03:45:08 VNM | 74 Male  (65)
23 Thắng TRẦN CHIẾN (#D58014) 03:45:18 VNM | 75 Male  (66)
24 Thịnh TRẦN (#D1548) 03:46:46 VNM | 78 Male  (68)
25 Tuấn Lâm BÙI (#D10008) 03:51:43 VNM | 92 Male  (80)
26 Khánh ĐẶNG VĂN (#E1993) 03:55:27 VNM | 95 Male  (83)
27 Thang NGUYỄN (#D16003) 03:55:27 VNM | 96 Male  (84)
28 Trịnh HÙNG (#C40059) 03:55:46 VNM | 98 Male  (86)
29 Phong TRẦN (#D1451) 03:56:04 VNM | 99 Male  (87)
30 Minh Đức NGUYỄN TRẦN (#B1896) 03:56:19 VNM | 101 Male  (89)
31 Ái NGUYỄN (#D1454) 03:56:44 VNM | 104 Male  (92)
32 Dinh Hoang PHUONG (#A005) 03:56:46 VNM | 105 Male  (93)
33 Tô Phong QUÁCH (#E0855) 03:57:14 VNM | 107 Male  (95)
34 Anh Vũ NGUYỄN (#D1259) 03:57:28 VNM | 109 Male  (96)
35 Duy DO NGOC (#C1763) 03:58:10 VNM | 112 Male  (99)
36 Kỳ BẠCH (#D10049) 03:58:30 VNM | 114 Male  (101)
37 Anh Dư NGUYỄN ANH DƯ (#C40001) 03:58:36 VNM | 115 Male  (102)
38 Tân NGUYỄN (#D10039) 03:58:47 VNM | 119 Male  (105)
39 Toàn NGUYỄN VĂN (#E0846) 03:59:03 VNM | 122 Male  (108)
40 Hoàng NGUYỄN (#D1655) 03:59:04 VNM | 123 Male  (109)
41 Thanh Hải KIM (#C1098) 03:59:06 VNM | 124 Male  (110)
42 Hong NGUYEN (#E57244) 03:59:15 VNM | 125 Male  (111)
43 Đức Ninh TRẦN (#E1991) 03:59:51 VNM | 128 Male  (114)
44 Chương NGUYỄN VĂN (#C1329) 04:01:06 VNM | 134 Male  (119)
45 Hải BÙI (#D11001) 04:01:34 VNM | 135 Male  (120)
46 Ngọc LÊ (#C34009) 04:01:39 VNM | 136 Male  (121)
47 Mạnh Cường TRẦN (#D56114) 04:02:13 VNM | 142 Male  (127)
48 Jesus LOPEZ-GOMEZ (#E0806) 04:02:43 USA | 145 Male  (130)
49 Hoàng Bách MAI (#D1804) 04:02:50 VNM | 147 Male  (132)
50 Eoin RYAN (#C1777) 04:03:16 IRL | 148 Male  (133)