11th April 2021 | Ho Chi Minh, Vietnam

The 4th edition of Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon (2021)

Half Marathon: F40-49

Pos Name Gun Time Representing Overall Pos Gender (Pos)
1 Huong VU (#E3505) 01:52:15 VNM | 130 Female  (9)
2 TRƯƠNG THỊ TRANG THANH LIỄU (#D36019) 01:53:18 VNM | 145 Female  (11)
3 Phuong NGUYEN (#A6666) 02:00:17 VNM | 267 Female  (32)
4 Bích Thủy NGUYỄN (#C3181) 02:02:16 VNM | 328 Female  (43)
5 Josine OPSTELTEN (#E4150) 02:03:37 NLD | 349 Female  (49)
6 Virginia DE LEON (#D2778) 02:04:30 USA | 358 Female  (51)
7 Mai CHÂU ÁNH (#E3748) 02:07:06 VNM | 401 Female  (57)
8 Anh VÕ THỊ HỒNG (#D64003) 02:08:18 VNM | 430 Female  (60)
9 Quỳnh Thoa ĐÀO THỊ (#E4180) 02:10:18 VNM | 487 Female  (71)
10 Trang VO (#D3196) 02:11:48 USA | 541 Female  (82)
11 Thị Quế Trâm NGUYỄN (#D10057) 02:12:10 VNM | 550 Female  (86)
12 Uyen TRAN (#D2785) 02:12:11 VNM | 551 Female  (87)
13 Dung NGUYỄN (#C2140) 02:12:38 VNM | 561 Female  (89)
14 Thu KIM NGUYEN (#C55005) 02:13:13 VNM | 573 Female  (91)
15 Amy MURPHY (#E3862) 02:13:41 GBR | 589 Female  (95)
16 Shweta MANGAL (#D3054) 02:14:29 IND | 608 Female  (98)
17 Hong Lieu NGUYEN (#C2796) 02:16:48 VNM | 666 Female  (107)
18 Duc NGUYEN THI MINH (#E3351) 02:17:27 VNM | 688 Female  (112)
19 Thị Nhạn VŨ (#E3497) 02:17:30 VNM | 694 Female  (115)
20 Hoa TRUONG (#E57133) 02:17:54 VNM | 710 Female  (121)
21 Hồng Anh TRẦN (#D3912) 02:18:03 VNM | 720 Female  (122)
22 Yến BÙI THỊ (#E60032) 02:19:01 VNM | 753 Female  (126)
23 Cecilie NGUYEN (#E4113) 02:20:21 NOR | 799 Female  (137)
24 Hạnh NGUYỄN HỒNG (#E3664) 02:20:44 VNM | 820 Female  (143)
25 Huong PHAM (#D2292) 02:20:51 VNM | 826 Female  (145)
26 Viet Ha DANG (#E2198) 02:22:01 VNM | 872 Female  (153)
27 Thị Lệ TRỊNH (#C3183) 02:22:24 VNM | 887 Female  (154)
28 Hồng Vân CHU THỊ (#D56157) 02:22:32 VNM | 892 Female  (158)
29 Phúc LÊ NGUYỄN THANH (#D34119) 02:23:15 VNM | 914 Female  (167)
30 Nami KOJIMA (#D3941) 02:25:15 JPN | 968 Female  (175)
31 Nguyet NGUYEN (#D2013) 02:25:26 VNM | 973 Female  (176)
32 Vân NGÔ (#C39024) 02:25:43 VNM | 984 Female  (179)
33 Hông Liên QUÁCH THI (#E3739) 02:26:10 VNM | 995 Female  (181)
34 Thu Phương PHẠM (#D2890) 02:26:11 VNM | 996 Female  (182)
35 Judith HANDSCOMBE (#D3203) 02:27:23 GBR | 1023 Female  (189)
36 Que NGUYEN NGUYET (#D36035) 02:28:39 VNM | 1060 Female  (199)
37 Vân NGUYỄN (#E18002) 02:29:48 VNM | 1091 Female  (208)
38 Jennifer MITCHELL (#E4064) 02:30:05 USA | 1103 Female  (211)
39 Thảo VÕ (#D2316) 02:30:31 VNM | 1131 Female  (219)
40 Nguyễn Khánh Ngọc ĐỖ (#E3636) 02:30:37 VNM | 1144 Female  (224)
41 Kim Yến NGUYỄN (#D2517) 02:30:38 VNM | 1146 Female  (225)
42 Thủy TRẦN HOÀNG (#D2393) 02:30:41 VNM | 1147 Female  (226)
43 Diệu Thuỷ NGUYỄN (#E3653) 02:30:44 VNM | 1155 Female  (228)
44 Hiền NGUYỄN THỊ THU (#E2664) 02:30:44 VNM | 1156 Female  (229)
45 Hooi Kean (Jayne) CHENG (#E4111) 02:30:46 MYS | 1158 Female  (231)
46 Mỹ TRẦN HƯƠNG (#C15032) 02:31:04 VNM | 1174 Female  (235)
47 Thi NGUYỄN HỒ NGỌC (#E3407) 02:32:00 VNM | 1213 Female  (244)
48 Thi Minh Huong NGUYEN (#D2134) 02:32:18 VNM | 1226 Female  (250)
49 Hiromi NISHIKAWA (#D30054) 02:33:13 JPN | 1252 Female  (259)
50 Vân Anh LUYỆN (#E57159) 02:34:11 VNM | 1278 Female  (264)