11th April 2021 | Ho Chi Minh, Vietnam

The 4th edition of Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon (2021)

Half Marathon: Overall

Pos Name Gun Time Representing Category (Pos) Gender (Pos)
1 Truong Hong HUU (#A039) 01:18:03 VNM | Open (1) Male  (1)
2 Nhâm Duy Côi NGUYỄN (#E3421) 01:19:18 VNM | Open (2) Male  (2)
3 Nguyen Dan TRUONG (#A036) 01:20:01 VNM | Open (3) Male  (3)
4 Gaetan MORIZUR (#B3194) 01:20:29 FRA | 30-39 (1) Male  (4)
5 Thị Oanh NGUYEN (#E4119) 01:21:18 VNM | Open (1) Female  (1)
6 Thiên HỒ CHÍ (#B3887) 01:23:42 VNM | 40-49 (1) Male  (5)
7 Ngoc DAU (#B3047) 01:26:03 VNM | 30-39 (2) Male  (6)
8 Le Hoang GIA (#A037) 01:27:21 VNM | 30-39 (3) Male  (7)
9 Thông NGUYÊN (#E57142) 01:29:51 VNM | 18-29 (1) Male  (8)
10 Chris DEVOIZE (#B66001) 01:30:38 FRA | 18-29 (2) Male  (9)
11 Nguyen Thi Thuy VAN (#A033) 01:30:50 VNM | Open (2) Female  (2)
12 Phúc NGUYỄN (#C34162) 01:31:31 VNM | 30-39 (4) Male  (10)
13 Hannah CHARMAN (#D3302) 01:32:04 GBR | Open (3) Female  (3)
14 Ashton KATHOL (#B3256) 01:32:21 CAN | 30-39 (5) Male  (11)
15 Chí LÊ NGỌC (#B2553) 01:32:42 VNM | 30-39 (6) Male  (12)
16 Sho KITAOKA (#C3936) 01:32:49 JPN | 30-39 (7) Male  (13)
17 Phong HUỲNH THẾ (#E3737) 01:33:52 VNM | 50-59 (1) Male  (14)
18 Huy NGUYEN QUOC (#A2776) 01:34:10 VNM | 30-39 (8) Male  (15)
19 Công Hưng VÕ (#E34066) 01:34:19 VNM | 30-39 (9) Male  (16)
20 Thành Thảo NGUYỄN (#B3117) 01:34:43 VNM | 40-49 (2) Male  (17)
21 Nguyen Thanh TU (#A044) 01:35:31 VNM | 30-39 (10) Male  (18)
22 Dương NGUYỄN DUY (#B12016) 01:35:57 VNM | 18-29 (3) Male  (19)
23 Trung ĐẶNG QUỐC (#E77007) 01:36:35 VNM | 18-29 (4) Male  (20)
24 Hiền HUỲNH VĂN (#E3377) 01:36:54 VNM | 40-49 (3) Male  (21)
25 Thứ NGUYỄN ĐÌNH (#E4100) 01:37:29 VNM | 40-49 (4) Male  (22)
26 Nhân TRẦN (#E3519) 01:37:37 VNM | 30-39 (11) Male  (23)
27 Bảo Chương TÔN THẤT (#E2228) 01:37:42 VNM | 18-29 (5) Male  (24)
28 Hận TRẦN XUÂN (#C34115) 01:37:47 VNM | 30-39 (12) Male  (25)
29 Đức Dũng DUNG (#E2522) 01:37:54 VNM | 30-39 (13) Male  (26)
30 Đỗ Anh DUY (#D2264) 01:37:57 VNM | 18-29 (6) Male  (27)
31 Lam PHILLIP (#B2997) 01:38:40 VNM | 30-39 (14) Male  (28)
32 Luân NGUYỄN KINH (#E62011) 01:39:16 VNM | 30-39 (15) Male  (29)
33 Nguyen TRIEU (#E3585) 01:39:28 VNM | 40-49 (5) Male  (30)
34 Việt NGUYỄN (#C3293) 01:39:49 VNM | 30-39 (16) Male  (31)
35 Ngọc Thái HUỲNH (#C56154) 01:40:17 VNM | 30-39 (17) Male  (32)
36 Masaki OCHIAI (#E3796) 01:40:18 JPN | 40-49 (6) Male  (33)
37 Hòa LÊ THÁI (#A34071) 01:40:24 VNM | 18-29 (7) Male  (34)
38 Aske OESTERGAARD (#E4101) 01:40:29 DNK | 30-39 (18) Male  (35)
39 Hùng LÊ (#C2520) 01:40:34 VNM | 30-39 (19) Male  (36)
40 Masamune NAKAKITA (#E3836) 01:40:48 JPN | 30-39 (20) Male  (37)
41 Hợp NGUYỄN (#E4220) 01:41:15 VNM | 50-59 (2) Male  (38)
42 Thanh Đông PHAN (#C3907) 01:41:15 VNM | 30-39 (21) Male  (39)
43 Emily JONES (#E3824) 01:41:18 GBR | 30-39 (1) Female  (4)
44 Shunsuke FUJIKURA (#E3859) 01:41:32 JPN | 30-39 (22) Male  (40)
45 Xuân Tứ NGUYỄN (#B3986) 01:41:57 VNM | 30-39 (23) Male  (41)
46 Sang TRẦN (#D3933) 01:42:32 VNM | 18-29 (8) Male  (42)
47 Kwon YOO (#E57148) 01:42:51 KOR | 40-49 (7) Male  (43)
48 Tuyền NGÔ (#E34179) 01:43:14 VNM | 18-29 (9) Male  (44)
49 Huynh Tan PHONG (#A040) 01:43:37 VNM | 30-39 (24) Male  (45)
50 Tú NGUYỄN ĐÌNH (#C3900) 01:43:39 VNM | 30-39 (25) Male  (46)