11th April 2021 | Ho Chi Minh, Vietnam

The 4th edition of Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon (2021)

Marathon: Male 50-59

Pos Name Gun Time Representing Overall Pos Gender (Pos)
1 Sâm NGUYỄN VĂN (#C0628) 03:18:03 VNM | 25 Male  (22)
2 Mitsunobu KIMURA (#C1589) 03:18:08 JPN | 26 Male  (23)
3 Masamichi SHOJI (#C1688) 03:24:35 JPN | 35 Male  (30)
4 Mamoru WATANABE (#C1786) 03:37:01 JPN | 55 Male  (48)
5 Tấn VŨ VĂN (#C40096) 03:37:42 VNM | 60 Male  (52)
6 Takashi OTSUKI (#E0863) 03:40:38 JPN | 62 Male  (54)
7 Hoàng Nhựt TRƯƠNG (#C1690) 03:44:05 VNM | 67 Male  (59)
8 Ky QUACH (#C1158) 03:49:17 VNM | 84 Male  (73)
9 Tatsuru NAWATA (#C1954) 03:51:31 JPN | 88 Male  (76)
10 Yoshinori GOMI (#E0887) 03:55:42 JPN | 97 Male  (85)
11 Khang HÀNG QUANG (#E32007) 03:59:21 VNM | 127 Male  (113)
12 Thach NGUYEN (#D1797) 04:00:44 VNM | 131 Male  (117)
13 Niên PHẠM (#D34051) 04:00:44 VNM | 132 Male  (118)
14 Richard LEECH (#C55001) 04:01:59 ZAF | 138 Male  (123)
15 Văn Vũ PHAN (#D1230) 04:02:24 VNM | 143 Male  (128)
16 Bình NGUYỄN (#E0800) 04:10:44 VNM | 166 Male  (150)
17 Thế Vũ LƯƠNG (#D1686) 04:13:00 VNM | 179 Male  (163)
18 Minh Tiến DƯƠNG (#E34001) 04:13:11 VNM | 181 Male  (165)
19 Dũng LUÂN (#C1171) 04:20:32 VNM | 214 Male  (195)
20 Vu Viet Dung (#E57223) 04:25:20 VNM | 242 Male  (222)
21 Masafumi YAMAMOTO (#D1875) 04:27:18 JPN | 260 Male  (239)
22 Thế Phong HUỲNH (#D10054) 04:27:49 VNM | 268 Male  (247)
23 Quân LÊ (#D1312) 04:33:17 VNM | 296 Male  (272)
24 Hồng Phú NGUYỄN (#E1996) 04:37:09 VNM | 318 Male  (292)
25 Takeo NUKUI (#C1565) 04:39:28 JPN | 337 Male  (307)
26 Thanh Nhã NGUYỄN (#E1916) 04:42:29 VNM | 363 Male  (330)
27 Ngọc Thắng DƯƠNG (#D40089) 04:46:02 VNM | 385 Male  (350)
28 Quyền TRẦN QUỐC (#D37001) 04:46:46 VNM | 390 Male  (355)
29 Luong DO (#D40025) 04:47:42 VNM | 400 Male  (364)
30 Masahiro OKANO (#D1414) 04:49:31 JPN | 414 Male  (377)
31 Olivier HERTU (#C1367) 04:51:39 FRA | 431 Male  (391)
32 Nguyen HONG NGA (#D1008) 04:53:57 VNM | 451 Male  (409)
33 Nguyễn Văng Việt HẢO (#D1034) 04:53:58 VNM | 453 Male  (411)
34 Cảnh Phúc LÊ (#D1372) 04:57:21 VNM | 473 Male  (430)
35 Long NGUYỄN HỮU (#C1627) 04:57:40 VNM | 475 Male  (432)
36 Tho Minh Tuan LE (#C1254) 04:58:51 VNM | 484 Male  (438)
37 Thảo ĐẶNG MINH (#D10025) 05:01:14 VNM | 507 Male  (453)
38 Minh VÕ (#D28002) 05:04:41 VNM | 523 Male  (469)
39 Frederic RAULT (#D1333) 05:07:18 FRA | 541 Male  (483)
40 Phương HOÀNG ĐÌNH (#D32014) 05:17:37 VNM | 604 Male  (539)
41 Hiền NGUYỄN XUÂN (#E1901) 05:18:48 VNM | 612 Male  (547)
42 Hiroshi SAHARA (#C1587) 05:19:02 JPN | 614 Male  (549)
43 Nguyên Đạt LƯƠNG (#D1070) 05:25:12 VNM | 652 Male  (584)
44 Văn Dư NGUYỄN (#E34018) 05:27:19 VNM | 665 Male  (597)
45 Phelan TRAN (#D0617) 05:28:36 USA | 681 Male  (612)
46 Danh VO CONG (#D1114) 05:30:50 VNM | 698 Male  (627)
47 Hoài HỨA (#E1139) 05:34:01 VNM | 723 Male  (648)
48 Trường NGUYỄN ĐỨC (#D1789) 05:34:13 VNM | 725 Male  (650)
49 Truong Son PHAM NGUYEN (#D1876) 05:39:26 VNM | 752 Male  (674)
50 Minh LÂM (#E57123) 05:39:50 VNM | 757 Male  (677)