11th April 2021 | Ho Chi Minh, Vietnam

The 4th edition of Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon (2021)

Marathon: Female

Pos Name Gun Time Representing Category (Pos) Overall Pos
1 Hoang Thi Ngoc HOA (#A003) 02:55:49 VNM | Vietnamese Open (1) 10
2 Linh Chi NGUYEN (#B1967) 03:04:20 VNM | Vietnamese Open (2) 15
3 Thùy Dương NGUYỄN THỊ (#E0979) 03:10:11 VNM | Vietnamese Open (3) 17
4 Kha Ly LÊ THỊ (#D10022) 03:19:49 VNM | Vietnamese Open (4) 28
5 Doan Thi HIEN (#A002) 03:22:31 VNM | Vietnamese Open (5) 34
6 Đường NGUYỄN THỊ (#C0911) 03:27:05 VNM | Age Group Overall (1) 39
7 Hoa TRAN (#D40012) 03:33:23 VNM | Age Group Overall (2) 50
8 Nguyệt ĐỖ THỊ (#B1871) 03:37:04 VNM | Age Group Overall (3) 56
9 Akane NEMOTO (#E0880) 03:44:44 JPN | 30-39 (1) 71
10 Bích Vân NGUYỄN (#C1884) 03:45:18 VNM | 30-39 (2) 76
11 Sylvie LAM (#C36026) 03:47:49 FRA | 40-49 (1) 79
12 Thuỷ PHẠM THỊ HỒNG (#E0910) 03:51:29 VNM | 40-49 (2) 87
13 Anh ANH (#D71008) 03:57:26 VNM | 18-29 (1) 108
14 Ho NHA (#C1136) 03:58:39 VNM | 30-39 (3) 117
15 Trang TRAN THI HUYEN (#E1338) 04:08:58 VNM | 30-39 (4) 159
16 Ngọc Bé TỐNG (#C34037) 04:14:39 VNM | 30-39 (5) 185
17 Bich Lien CAO (#D1801) 04:16:28 VNM | 30-39 (6) 200
18 Tamae HARADA (#C1431) 04:17:02 JPN | 30-39 (7) 201
19 Quỳnh Thoa ĐÀO THỊ (#C1523) 04:21:33 VNM | 40-49 (3) 221
20 Selene SCOTTON (#E0909) 04:26:44 USA | 30-39 (8) 252
21 Nguyệt LÊ ÁNH (#D10006) 04:28:56 VNM | 50-59 (1) 278
22 Việt Hà PHAN (#D1014) 04:30:59 VNM | 40-49 (4) 286
23 Bảo Dung PHẠM (#E57006) 04:32:28 VNM | 30-39 (9) 293
24 Oanh LÊ THỊ KIM (#C55003) 04:33:31 VNM | 30-39 (10) 298
25 Mai Hoa NGUYỄN THỊ (#D10043) 04:34:39 VNM | 30-39 (11) 306
26 Thị Thiên Thanh NGUYỄN (#E1519) 04:38:04 VNM | 30-39 (12) 322
27 Thị Tuyết Dung BÙI (#D1865) 04:38:18 VNM | 40-49 (5) 323
28 Thi Hoan NGUYEN (#D1775) 04:38:23 VNM | 40-49 (6) 326
29 Nhân NHÂN (#D1732) 04:38:32 VNM | 18-29 (2) 329
30 Huyen Tram NGUYEN (#D1793) 04:39:30 VNM | 30-39 (13) 338
31 Thao MAI THI THUAN (#D1912) 04:39:33 VNM | 40-49 (7) 339
32 Huyền Hoà NGUYỄN THỊ (#D40017) 04:40:54 VNM | 40-49 (8) 351
33 Thùy QUÁCH THỊ BÍCH (#C34027) 04:45:25 VNM | 30-39 (14) 379
34 Thu Phuong PHAM (#E1584) 04:45:43 VNM | 40-49 (9) 382
35 Mỹ TRẦN (#C1778) 04:47:15 VNM | 40-49 (10) 395
36 Phu NGUYEN (#C1555) 04:47:57 VNM | 30-39 (15) 403
37 Quỳnh Như NGUYỄN ĐẶNG (#D1148) 04:51:00 VNM | 40-49 (11) 422
38 Trâm PHAN (#E0879) 04:51:03 VNM | 18-29 (3) 423
39 Nandini VARMA (#D1721) 04:52:34 IND | 40-49 (12) 437
40 Quỳnh ĐẶNG (#D1963) 04:53:20 VNM | 18-29 (4) 443
41 Anh PHAN (#E1334) 04:56:34 VNM | 18-29 (5) 468
42 Kim Anh NGUYỄN (#D40085) 04:57:51 VNM | 30-39 (16) 476
43 Trang PHAN (#E1597) 04:57:54 VNM | 30-39 (17) 477
44 Thị Minh Phương PHẠM (#C1910) 04:58:27 VNM | 40-49 (13) 479
45 Thuột LÊ THỊ (#C30002) 04:59:21 VNM | 40-49 (14) 485
46 Naomi SKINNER (#D1858) 04:59:48 GBR | 30-39 (18) 489
47 Minh BÙI THỊ HỒNG (#D1263) 04:59:57 VNM | 50-59 (2) 492
48 Quỳnh NGUYỄN THỊ NHƯ (#E14001) 05:00:22 VNM | 18-29 (6) 495
49 Joumei WANG (#E1848) 05:00:40 TWN | 30-39 (19) 498
50 Khoa NGUYỄN (#E71015) 05:00:54 VNM | 18-29 (7) 500