11th April 2021 | Ho Chi Minh, Vietnam

The 4th edition of Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon (2021)

Half Marathon: F18-29

Pos Name Gun Time Representing Overall Pos Gender (Pos)
1 Ngọc Thảo LƯƠNG (#D10061) 01:57:49 VNM | 203 Female  (19)
2 Anh NGUYEN HONG MINH (#E25042) 01:58:54 VNM | 233 Female  (22)
3 Lucy KENT (#E3821) 01:59:36 GBR | 245 Female  (24)
4 Ha PHAM NGO NGAN (#E3709) 01:59:55 VNM | 256 Female  (26)
5 Ny TRAN (#E77017) 02:00:00 VNM | 258 Female  (27)
6 Hạnh THÁI (#E34068) 02:00:06 VNM | 261 Female  (28)
7 Phương TRƯƠNG VÕ BÍCH (#E4159) 02:00:11 VNM | 263 Female  (29)
8 Khanh LÝ (#E25038) 02:00:14 VNM | 265 Female  (30)
9 Thị Thảo TẠ (#E77008) 02:01:17 VNM | 301 Female  (37)
10 Trọng LÊ PHÚ BÌNH (#D2265) 02:01:42 VNM | 316 Female  (41)
11 Phương LÊ THU (#C58157) 02:02:08 VNM | 324 Female  (42)
12 Rebecca STEPHENS (#E3795) 02:02:49 GBR | 341 Female  (46)
13 Minh Hiếu NGUYỄN (#E24030) 02:04:26 VNM | 357 Female  (50)
14 Nguyễn Lê Tuyết Nhung (#E4128) 02:06:52 VNM | 398 Female  (56)
15 Thuong VO (#D2354) 02:07:53 VNM | 418 Female  (59)
16 Sacha FOULKES (#E3863) 02:08:34 GBR | 434 Female  (61)
17 Hong Thao Ny NGUYEN (#E2251) 02:08:37 VNM | 435 Female  (62)
18 Bé Hai NGUYỄN THỊ (#E77002) 02:08:57 VNM | 444 Female  (63)
19 Thien Trang NGUYEN (#D34088) 02:09:28 VNM | 463 Female  (66)
20 Nhi NGUYỄN BẠCH YẾN (#B70018) 02:09:37 VNM | 470 Female  (69)
21 Jeanne COTTENCEAU (#D2966) 02:09:48 FRA | 476 Female  (70)
22 Hà NGOC HA (#D2759) 02:10:28 VNM | 489 Female  (72)
23 Vy LÊ (#E3217) 02:10:42 VNM | 498 Female  (74)
24 Khanh LE (#E78004) 02:11:03 VNM | 516 Female  (76)
25 Nhi LAM Y (#E58357) 02:11:16 VNM | 527 Female  (79)
26 Thuỷ LÊ (#E77029) 02:13:15 VNM | 574 Female  (92)
27 Anh VAN (#D58206) 02:13:27 VNM | 581 Female  (94)
28 Thị Mai Hồng ĐẶNG (#D60021) 02:13:47 VNM | 594 Female  (96)
29 An Nhi QUACH (#D2917) 02:14:17 VNM | 602 Female  (97)
30 Hà NGUYỄN (#E2699) 02:14:31 VNM | 609 Female  (99)
31 Thanh Trúc NGUYỄN THỊ (#E24054) 02:14:33 VNM | 610 Female  (100)
32 Nguyên HUỲNH THANH (#C58432) 02:15:22 VNM | 625 Female  (102)
33 Nguyen Hong SUONG (#E2214) 02:15:34 VNM | 633 Female  (103)
34 Trinh ĐẶNG (#B40137) 02:17:27 VNM | 690 Female  (113)
35 Duyên TRƯƠNG (#D28006) 02:17:30 VNM | 692 Female  (114)
36 Trâm PHAN (#D60053) 02:17:31 VNM | 695 Female  (116)
37 Linh VŨ (#E71024) 02:17:40 VNM | 698 Female  (117)
38 Châu TRAN THUY MINH (#D25016) 02:17:54 VNM | 708 Female  (120)
39 Anh NGUYỄN (#E2170) 02:18:36 VNM | 739 Female  (123)
40 Minh Trang LÊ NGUYỄN (#E77014) 02:19:30 VNM | 765 Female  (128)
41 Ly NGUYỄN (#D3319) 02:19:36 VNM | 776 Female  (129)
42 Nguyễn Thị TUYẾT NGA (#C2408) 02:19:45 VNM | 782 Female  (131)
43 Minh NGUYỄN (#E2665) 02:19:45 VNM | 783 Female  (132)
44 Thư BÙI NGỌC ANH (#D2552) 02:19:54 VNM | 786 Female  (133)
45 Guo Fei DENG (#E2818) 02:20:12 CHN | 794 Female  (136)
46 Hằng NGUYỄN THỊ (#D60044) 02:20:30 VNM | 808 Female  (141)
47 Phương TRẦN THỊ QUẾ (#E58245) 02:20:47 VNM | 824 Female  (144)
48 Thanh Tuyền NGUYỄN (#E24034) 02:21:27 VNM | 854 Female  (149)
49 Phước NGUYỄN (#E34065) 02:22:45 VNM | 896 Female  (159)
50 Phương TRÀ MAI (#C15039) 02:22:52 VNM | 898 Female  (161)