11th April 2021 | Ho Chi Minh, Vietnam

The 4th edition of Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon (2021)

Marathon: M40-49

Pos Name Gun Time Representing Overall Pos Gender (Pos)
1 Thái Lộc HUỲNH (#A1287) 02:53:36 VNM | 9 Male  (9)
2 Rasul Ii BUISAN (#C1711) 03:06:30 PHL | 16 Male  (14)
3 Ngọc TRẦN (#E34002) 03:14:34 VNM | 20 Male  (17)
4 Lorenzo REVELANT (#C1596) 03:17:45 ITA | 24 Male  (21)
5 Van Da BUI (#B56124) 03:19:51 VNM | 29 Male  (25)
6 Thảo VÕ (#A1399) 03:22:31 VNM | 33 Male  (29)
7 Trà NGUYỄN THANH (#B56779) 03:25:14 VNM | 37 Male  (32)
8 Khoa MAC DANG (#C1331) 03:26:28 VNM | 38 Male  (33)
9 Cương TRẦN THANH (#C36008) 03:27:29 VNM | 40 Male  (34)
10 Thanh Dũng NGUYỄN (#D10010) 03:30:18 VNM | 47 Male  (41)
11 Thành Dũng VÕ (#C0631) 03:34:56 VNM | 51 Male  (44)
12 Thuc NGUYEN HUU (#C56115) 03:37:38 VNM | 59 Male  (51)
13 Thanh Long NGUYEN (#C40048) 03:40:08 VNM | 61 Male  (53)
14 Trọng Đạo HOÀNG (#D0632) 03:44:16 VNM | 69 Male  (61)
15 Ngọc Trung NGUYỄN (#C34025) 03:44:42 VNM | 70 Male  (62)
16 Pham TRUONG SON (#C1235) 03:48:46 VNM | 81 Male  (70)
17 Giang Hoàng BÙI (#C58020) 03:48:56 VNM | 82 Male  (71)
18 Cảnh LƯU (#C0634) 03:49:06 VNM | 83 Male  (72)
19 Muoi DO (#E1776) 03:49:30 VNM | 85 Male  (74)
20 Cường NGUYỄN MẠNH (#D58001) 03:51:10 VNM | 86 Male  (75)
21 Hồng Linh VÕ (#D10002) 03:51:33 VNM | 90 Male  (78)
22 Đỗ Chính NGUYỄN (#A0604) 03:51:39 VNM | 91 Male  (79)
23 Minh NGUYEN (#A40027) 03:54:38 VNM | 94 Male  (82)
24 Daniel WITSCHARD (#C1857) 03:56:26 SWE | 102 Male  (90)
25 Sang NGUYEN (#D1160) 03:56:59 VNM | 106 Male  (94)
26 Hong Phong NGUYEN (#D10012) 03:57:40 VNM | 110 Male  (97)
27 Danh NGUYEN (#C1179) 03:57:51 VNM | 111 Male  (98)
28 Keiichi MATSUI (#D0610) 03:58:36 JPN | 116 Male  (103)
29 Chinh HOANG (#D1292) 03:58:43 VNM | 118 Male  (104)
30 Việt Thanh TRẦN (#C0623) 03:58:47 VNM | 120 Male  (106)
31 Vinh TÔ VIẾT (#C36005) 03:59:19 VNM | 126 Male  (112)
32 Duong VO (#D40008) 04:00:03 VNM | 129 Male  (115)
33 Vong CUONG (#E1616) 04:01:56 VNM | 137 Male  (122)
34 Văn Hoàn ĐỖ (#E0807) 04:02:07 VNM | 140 Male  (125)
35 Ngoc VO VAN (#C56126) 04:02:12 VNM | 141 Male  (126)
36 Đạt TỪ QUỐC (#D32001) 04:02:49 VNM | 146 Male  (131)
37 Ming Tsung WANG (#D1463) 04:05:12 TWN | 149 Male  (134)
38 Xuân Quang ĐỖ (#C56777) 04:05:29 VNM | 150 Male  (135)
39 Sỹ LÊ (#E0843) 04:07:35 VNM | 155 Male  (140)
40 Claude RETY (#D1756) 04:09:11 USA | 160 Male  (144)
41 Nguyễn Ngọc Sang NGUYỄN (#D36002) 04:09:49 VNM | 164 Male  (148)
42 Sơn PHAN TUẤN (#B1317) 04:11:05 VNM | 168 Male  (152)
43 Mạnh Giáp NGUYỄN (#D1583) 04:12:24 VNM | 173 Male  (157)
44 Akiyuki SAITOU (#D1951) 04:12:25 JPN | 174 Male  (158)
45 Toan PHAN (#C1684) 04:13:26 VNM | 182 Male  (166)
46 Mark Anthony BOISER (#D1640) 04:13:29 PHL | 183 Male  (167)
47 Tomoaki KANEKO (#C1847) 04:15:06 JPN | 187 Male  (170)
48 Bốn NGUYỄN HỮU (#E34022) 04:15:36 VNM | 192 Male  (175)
49 Luan NGUYEN (#C34028) 04:16:06 VNM | 198 Male  (181)
50 Linh TRỊNH (#D1369) 04:17:49 VNM | 205 Male  (186)